Čítanie z dňa:  26.08.2022
  Pastor Chris   

BARÁNKOVA SVADOBNÁ HOSTINA

„Povedal mi: Napíš: Blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod Baránkov! A doložil: Toto sú pravé slová Božie.“ (Zjavenie 19:9)


Keď uvažujem o druhom príchode Pána, moje srdce oplýva veľkou radosťou. Ale ako vieš, asi sedem rokov pred týmto druhým príchodom nastane vytrhnutie (1. Tesalonickým 4:17) a my pôjdeme do neba na Baránkovu svadobnú hostinu. Bude veľkolepá!

Biblia opisuje: „Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, hukot mnohých vôd a rachot mohutných hromov: Haleluja! Ujal sa kráľovstva Pán, náš Boh vševládny!“ (Zjavenie 19:6) Sláva Bohu! Toto je prvoradý dôvod vytrhnutia. Odídeme z tohto sveta a zhromaždíme sa v nebi na veľkej oslave. Požehnaný Boh! Už sa pripravuješ na tú hostinu?

V Biblii sa píše: „Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal: Haleluja! Spása, sláva i vláda nášmu Bohu…“ (Zjavenie 19:1) Pevne sa rozhodni, že si to nenecháš ujsť. Žiadni monarchovia ani prezidenti tohto sveta nikdy nezorganizovali a ani nemohli zorganizovať taký kráľovský bál či hostinu, ktoré by sa vyrovnali veľkolepej oslave, čo pre nás všemohúci Boh usporiada v nebi.

A hádaj čo? Pozvánka je pre všetkých, stačí sa len znovuzrodiť. My, ktorí tam prídeme po vytrhnutí, tvoríme však len časť prichádzajúcich hostí, pretože všetci tí, ktorých Ježiš pri svojom vzkriesení vzal so sebou, tam už čakajú. Nenechaj si to ujsť. Každý, kto zostane za nami, to bude ľutovať. Druhá časť nášho tematického verša hovorí: „Toto sú pravé slová Božie.“ (Zjavenie 19:9b)

Ten deň je bližšie, než si mnohí predstavujú. Preto pracujeme naplno a aj prostredníctvom Rapsódie reality zasahujeme celý svet evanjeliom, aby sme čo najviac ľudí pripravili na ten slávny deň vytrhnutia. Naším cieľom je osloviť 7 miliárd ľudí všetkých vekových kategórií vo všetkých 7139 jazykoch sveta. Aj ty sa na tom môžeš podieľať tak, že navštíviš našu stránku www.reachoutworld.org a pridáš sa k nám v našej snahe osloviť miliardy ľudí evanjeliom.
Modlitba


Drahý Pane, ďakujem Ti za výsadu byť správcom tohto evanjelia a podieľať sa na službe zmierenia. Ďakujem za uistenie, že moja práca a dielo lásky nie sú márne. Moja odovzdanosť a nadšenie pre šírenie evanjelia o Tvojom Kráľovstve vôbec neochabujú, pretože zanietene očakávam ten deň odmeny, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Zjavenie 19:7, Zjavenie 19:6, Kolosenským 3:23 – 24, Malachiáš 3:16

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 10:14 - 11:1 a Žalmy 139 – 141

2.ročný Biblický plán: Kolosenským 3:1-11 a Jeremiáš 12