Čítanie z dňa:  26.10.2012
  Pastor Chris   

Pomáhaj iným v núdzi

„Chudobní nevymiznú z krajiny, preto ti prikazujem: Vo svojej krajine ochotne otváraj ruku núdznemu a chudobnému bratovi“ (5.Mojžišova 15:11).


Odhaduje sa, že jedna pätina svetovej populácie žije v tej najhoršej chudobe; žijú z menej ako jedného dolára na deň. Mnoho ľudí žije v špinavých a chudobných štvrtiach miest kde sú pozbavení materiálnych, duchovných a duševných prostriedkov potrebných k prežitiu, rozvoju a celkovému prospešnému životu. Táto skupina ľudí nedokáže využiť svoje základná práva. Naviac nemôžu dosiahnuť ani plný potenciál osobnostného rozvoja a následne sa nedokážu začleniť do spoločnosti.

My musíme hľadať cestu na budovanie potrebnej infraštruktúry, ktorá pomôže vylepšiť nepriaznivý stav biednych a menej zvýhodnených medzi nami. Poskytnime im nevyhnutnú a potrebnú starostlivosť, lásku, náklonosť a vhodný životný štýl. Keď každý z nás urobí jednu maličkosť, spolu dokážeme naozaj veľa. Povzbudzujem vás k premýšľaniu nad tým ako urobiť viac pre tých čo sú v núdzi okolo nás; byt požehnaním pre ostatných znamená byť taktiež požehnaný.

Pokiaľ neoslovíš iných a neprinesieš im zmysel života tak sa ti nepodarí objaviť poklad, ktorý do teba vložil Boh. Tam sa nachádza skutočné zadosťučinenie a spokojnosť! Biblia hovorí „veľkorysá duša bude bohato zásobená (výnosná) a ten čo zavlažuje bude takisto sám zavlažovaný“ (Príslovia 11:25 ang). Boh zabezpečí aby sa dobré veci, ktoré urobíš iným prihodili tiež tebe. Preto pokračuj v pomáhaní tým okolo teba.
Modlitba


Drahý nebeský Otec, ďakujem za udelenie milosti, múdrosti a sily k neustálemu rozoznaniu potreby pre ľudí okolo mňa. Vždy im prinášam pomoc, útechu, nádej a pohodlie. Ďakujem, lebo Ty si ma urobil človekom, ktorý povznáša a pomáha ostatným ľuďom v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Lukáš 6:31; Lukáš 6:38

1 – ročný plán: 2.Timoteovi 2; Michaiáš 1-3

2 – ročný plán: Židom 13:1-25; Ezekiel 25-26