Čítanie z dňa:  27.01.2017
  Pastor Chris   

„CHOP SA VEČNÉHO ŽIVOTA“

Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie (2.Timoteovi 6:12).


Podčiarknutá časť z nášho otváraciaho verša v gréckom preklade hovorí „epilambanomai.“ Znamená to chytiť sa niečoho bez toho aby si to pustil. Tuná Apoštol Pavol robí jeden krok ďalej od toho čo čítame v 1.Jánovi 5:13 čo sme študovali v predchádzajúcom verši. Hovorí, „Nestačí Vám iba vedieť, že máte večný život; zmocnite sa večného života; privlastnite si ho.“ Inými slovami, nenechaj to byť len teoretickou vedomosťou.

Niekto môže spievať „mám v sebe život Boží ..“ avšak nekráča s vedomím toho života ani sa tak nespráva. Z času na čas sa posťažuje „no vieš túto migrénu mám už celých pätnásť rokov.“ Žiaden človek, ktorý sa zmocnil večného života nerozpráva tak. Večný život je Boží život; nepominuteľný. Nedokáže byť skazený, znesvätený alebo skorumpovaný chorobu, nemocou, zlyhaním, smrťou ani diablom. Ide o duchovný život.

Možno sa modlíš „Ó Bože, prosím zober odomňa túto chorobu“ to nemusí nič zmeniť. Ty si pomyslíš „ale Boh hovorí zoberiem od vás preč chorobu“ On už tak urobil v Kristovi Ježišovi. V očiach Boha si perfektný hoci môžeš prechádzať cez skúšky, bolesť a ťažkosti. Pre Neho si dokonalý v Kristovi Ježišovi. Pozerá sa na teba tak ako sa pozerá na Ježiša. V Jeho zraku nie je s tebou nič zlé.

Nastav seba s Jeho myšlienkami a videním cez Slovo a prehlás „som perfektný v Kristovi Ježišovi; odmietam udomácniť akúkoľvek chorobu, nemoc či bolesť vo svojom tele, odkedy mám život Boží v sebe! Zmocnil som sa večného života.“

Stal si sa pridruženým k Božiemu druhu; život a nátura Boha bola vložená do tvojho ducha. Teraz keď si znovuzrodený, máš v sebe večný život. Nezískaš ho potom ako sa pomodlíš a pokúsiš sa potešiť Boha. Už je to v tvojom duchu teraz! Ži v tomto vedomí a postav sa za to kto si v Kristovi!
Modlitba


Chytil som sa večného života. Už nezáleží na skúškach, bolesti a ťažkostiach vo svete, nie som pohnutý lebo žijem v Božom Slove a podľa neho. Môj život je zjavením milosti a realít Slova! Žiejm triumfálne nad chorobou, nemocou, satanom a systémom tohto sveta, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Ján 1:1-2; 1.Ján 5:11-13

1. ročný Biblický plán: Matúš 19:1-15; Exodus 13 - 14

2. ročný Biblický plán: Matúš 10:12-22; Genezis 27