Čítanie z dňa:  27.03.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

STOJ NOHAMI NA SLOVE

Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka (Efezským 6:16).


Jeden z ohnivých šípov, ktorý ten zlý páli po ľuďoch, je práve strach. Ako Božie dieťa za žiadnych okolností nepodľahni strachu. Keď duch strachu hodí na teba šíp, zareaguj slovami „Nie! Ja som dieťa Božie! Odmietam strach!“ Príslovia 3:25 hovorí „Neboj sa náhlej hrôzy, ani keď búrka príde na bezbožných.“ Odmietni sa nechať zastrašiť démonmi, ľuďmi, okolnosťami, nedostatkom či potrebami.

Ak sa udejú veci, alebo objavia určité okolnosti s tendenciou vzbudiť v tebe strach, vyznaj Slovo. Ak sa ťa pokúša zmocniť strach z nedostatku smelo prehlás „Pán je môj Pastier, Odmietam aby mi chýbalo! Som napojený na Jeho večný a nikdy nekončiaci zdroj.“ Musíš vyznať svoju odvahu v Kristovi. Ak sa náhodou ocitneš na tmavom a opustenom miesto kde počuješ zvláštny zvuk, nedaj sa pohnúť; miesto toho prehlás „Aj keby som kráčal údolím tiena smrti, nebudem sa báť zlého: väčší je ten, ktorý je vo mne ako ten čo je vo svete!“

Keď urobíš takéto prehlásenie, diabol sa stiahne, pretože popravde on sa ťa zlakne. Kedykoľvek na teba vystrelí svoje šípy, dokážeš ich neutralizovať svojim vyznaním viery. Buď smelý ohľadne Božieho Slova. S odvahou potvrdiť čo Boh vyslovil o tebe. Pravidelne smelo vyhlás „Zakaždým budem úspešný. Vždy budem kráčať v dokonalom božskom zdraví. Odmietam strach.“ Takýnto prehlásením ukazuješ svoju odlišnosť ako nie si z tohto sveta.

2.Timoteovi 1:7 hovorí „Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládan.“ Nezáleží na tom čo použije nepriateľ k tomu, aby ťa vyľakal; odmietni ustúpiť! Stoj nohami na Slove!
VYZNANIE


Odmietam byť v tomto živote zastrašený, lebo som silný v milosti ktorá je v Kristovi Ježišovi. Strach nadomnou stratil svoju silu. Väčší je ten ktorý je vo mne ako ten čo je vo svete. Božie Slovo sa naplno zmocnilo a ovládo môjho ducha, moju dušu a telo. Nech je požehnaný Hospodin!


Rozšírené štúdium: Rímskym 8:15; 2.Timoteovi 1:7; 4.Mojžišova 31:6

1.ročný Biblický plán: Lukáš 7:1 – 35 & 4.Mojžišova 33 – 34

2.ročný Biblický plán: Rímskym 3:20 – 25 & Žalm 97