Čítanie z dňa:  27.05.2012
  Pastor Anita   

Si narodený na to, aby si prinášal ovocie a bol produktívny

Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu po-smešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu (Žalmy 1:1-3).


Tento verš hovorí o tebe, ktorý si sa znovuzrodil. Si ako strom zasadený pri rieke, ktorý prináša ovocie počas aj mimo sezóny; narodil si sa na to, aby si bol produktívny a prinášal ovocie. Čokoľvek, čo robíš; čokoľvek, čo je s tebou spojené, začne nevyhnutne prosperovať, pretože si narodený z Boha. Jeho produktívne gény sú v tebe. Aké je to len požehnanie! Je ti určené, aby si prosperoval, zažíval dokonalé zdravie, úspech a vynikal v každej oblasti tvojho života.

Avšak toto neplatí pre neobráteného človeka – toho, ktorý nie je znovuzrodený. Ten je prirovnaný k lístiu, ktoré odfúkne vietor a jeho cesta skončí v záhube. Toto je dôvod, prečo musíme hlásať evanjelium nespaseným. Ich situácia je bezútešná, plná beznádeje a zúfalstva; sú zmietaní sem a tam vetrami protivenstiev, pretože ich základ nie je v Bohu. Efezským 2:12 ešte viac opisuje ich žalostný stav: „Boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete.

Sláva Bohu; ten, kto je znovuzrodený, je ako hora Sion a bol upevnený, aby prosperoval, prinášal ovocie a bol produktívny. Ježiš Kristus sa stal skalou tvojej spásy a tvojím úspechom, prosperitou a dokonalým zdravím. Preto navždy ostaneš neotrasiteľný, keď čelíš nepriazni a opozícii, lebo si bol prenesený zo zlyhania a smrti a si pevne zasadený, aby si zažíval večnú slávu, víťazstvo, pokoj a radosť. Si pevne zakotvený, aby si bol produktívny a prinášal ovocie a denne žiaril pre Krista.
Modlitba


Drahý Otče, keď mám v Tebe potešenie, môj život prekvitá stále viac. Vynikám a darí sa mi v každom snažení, lebo som urobil Tvoje Slovo mojím základom a meditáciou! Ďakujem Ti za slávu, pokoj a radosť, ktorú si priniesol do môjho života, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Jeremiáš 17:7 – 8; Ján 15:16

1 – ročný plán: Ján 13:1 – 30; 2.Kráľov 20 – 22

2 – ročný plán: 1. Korintským 13:1 -13; Príslovia 23