Čítanie z dňa:  27.07.2013
  Pastor Chris   

Život úspechu

No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa (Príslovia 4:18).


Boh túži po tom, aby si neustále rástol a vynikal zo slávy do slávy. Očakáva od teba, že budeš stále viac plodnejším a produktívnejším vo všetkom svojom snažení. Ježiš povedal v Jánovi 15:1-8: „Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia... Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.“ Ak už si úspešný a produktívny, Pán ťa orezáva, aby si bol ešte produktívnejší.

Nemusíš čakať, až pokiaľ budeš starý, aby si vedel, či si alebo nie si úspešný. Úspech je merateľný na rôznych stupňoch tvojho života. Šalamún bol mladý muž, keď ho Boh spravil úspešným. Ak si si vedomý úspechu na tej úrovni, kde si dnes, toto vedomie ťa privedie zajtra na vyššiu úroveň úspechu.

Uvedom si, že si na svete ako sprostredkovateľ zmeny. Tí, ktorí s ktorými pracuješ alebo si v nejakom vzťahu, by mali spozorovať, že si nepostrádateľný. Tvoj šéf a tí, s ktorými pracuješ, by mali byť zvyknutí na to, že sa môžu vždy spoľahnúť na teba kvôli tvojmu výnimočnému výkonu. Keď sú ti zverené nejaké úlohy, postaraj sa o to, aby boli vykonané perfektne. Nech ťa tí, ktorí sú okolo teba, považujú za dôležitú osobu ich vlastného úspechu.

Kultivuj nekompromisný postoj úspechu; nikdy si nevymýšľaj výhovorky pre neúspech. Drž sa bokom od svetáckosti a vštepuj si kultúru výnimočnosti a dokonalosti. Mentalita úspechu spôsobí, že budeš každý deň nadšený zo života a z príležitostí čeliť životným výzvam a prekonávať ich!

Produkuj výsledky, víťaz každý deň. Buď šťastný a pripravený riešiť problémy, odpovedať na otázky a byť požehnaním pre svet. Toto je život úspechu, do ktorého si bol povolaný.
Vyznanie


Som úspešný a moja cesta je ako jasné svetlo, ktoré svieti jasnejšie a jasnejšie až do dokonalého dňa. Robím pokrok zo slávy do slávy, prinášam hojné ovocie Bohu v spravodlivosti, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 3.Ján 1:2; Žalm 1:1-3

1-ročný plán: Rimanom 2; Žalmy 38-41

2-ročný plán: Efezským 3:13-21; Izaiáš 47