Čítanie z dňa:  27.08.2017
  Pastor Chris   

DAR SPOLOČENSTVA

Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána (1. Korintským 1:9).


Ako znovuzrodený Kresťan sa teraz nachádzaš v spoločenstve s Ježišom Kristom. Grécke slovo pre spoločenstvo je „koinonia“ čo odkazuje na jednotu, partnerstvo, mať niečo spoločené prípadne zdielať. Ako veriaci sme jedny s Pánom a to je tá najväčšia vec ohľadne nášho Kresťanstva. Jedná sa o kompletnú esenciu od smrti cez pochovania až po vzkriesenia Ježiša Krista; Jeho víťazné utrpenie a triumfálne zmŕtvychvstanie nás prinieslo do jednoty s Bohom. Urobilo z nás spoludedičov s Kristom (Rímskym 8:17). Ty sám by si sa nedokázal kvalifikovať; nedopracoval by si sa k tomu svojou vlastnou cestou; stalo sa tak na základe Jeho volania v Kristovi Ježišovi.

Teraz sa už nachádzame v spoločenstve s Monarchom celého vesmíru. 1. Ján 1:1 – 3 hovorí „ … Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom.“

Nie je možné, aby niekto o tomto vedel a stále žil frustrovaný. Keď vieš, že si v lige s vlastníkom vesmíru, ktorý ťa miluje viac ako život, nemôže sa potom stať, že tomu chápeš a stále máš nejasnosti ohľadne budúcnosti. Bolo by postačujúce ak by sme sa stali len Jeho služobníkmi, alebo obľúbeným stvorením. Hospodin si však zvolil priniesť nás do jednoty k Nemu. Je to naozaj na veľké zamyslenie keď úžasný Boh slávy ťa vpustí (donesie) do Jeho triedy!

Žalmista to celkom nedokázal pochopiť a zmätočne priznal „Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš? O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy“ (Žalm 8:5 – 7).

Pochop, že svet patrí tebe pretože sa nachádzaš v spoločenstve so Stvoriteľom vesmíru. Nemusíš sa namáhať, len aby si dokázal prežiť. Božia milosť ťa vždy a v každej situácii pilotuje do milosti. Dostal si život nadzmyselných požehnaní v Kristovi. Je to súčasť požehnania aké ti patrí odkedy sa nachádzaš v spoločenstve s Pánom.
Vyznanie


Aká česť, požehnanie a privilégium je to byť v spoločenstve so Stvoriteľom vesmíru. Každé obmedzenie je odstránené! Som slobodný slúžiť Bohu a žiť nadprirodzený život, radujúc sa z môjho dedičstva ako Boží dedič a spoludedič s Kristom. Aleluja!


Rozšírené štúdium: 2. Korintským 13:14; 1. Ján 1:1 – 3; Židom 2:11

1.ročný Biblický plán: 1. Korintským 11:2 – 34; Žalm 142 – 145

2.ročný Biblický plán: Lukáš 19:11 – 19; 1. Samuel 15