Čítanie z dňa:  27.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

POBOŽNOSŤ SO SPOKOJNOSŤOU

[A skutočným zdrojom nesmierneho zisku je] bohabojnosť doprevádzaná spokojnosťou (pohoda ako zmysel vnútorného dostatku) ide o veľké a hodnotné nadobudnutie (1.Timoteovi 6:6 ang AMPC).


Biblia pre nás v úvodnom verši definuje spokojnosť ako „zmysel vnútornej dostatočnosti“ a potom hovorí „pobožnosť doprevádzaná pohodou je veľký a výdatný zisk.“ Pavol podľa Ducha ďalej píše „Do tohto sveta sme si nič nepriniesli a očividne si nič z neho nemôžeme vziať; Ale ak máme pokrm a ošatenie, s týmto by sme mali byť spokojní. Avšak tí čo bažia po bohatstve padnú do pokušenia, do mnoho bláznivých (zbytočných, bezbožných) aj škodlivých túžob, ktoré dokážu ponoriť človeka do skazy či záhuby ba až mizerného zatratenia“ (1.Timoteovi 6:7 – 9 ang AMPC).

Takýto bolestivý zážitok čaká na tých, ktorí sa náháňajú za hromadením bohatstva. Ako dieťa Božie by si nemal byť v takejto dileme. Byť znovuzrodený znamená, že si vošiel do života spokojnosti. Námaha skončila a odteraz už pracuje v tebe Božia sláva.

V 2.Korintským 8:9 SEB Biblia uvádza „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli.“ Príslovia 10:22 ROH hovorí „Požehnanie Hospodinovo je to, čo obohacuje, a nepridáva s ním trápenia.” Tak vypadá teraz tvoj život ako Božieho dieťaťa! Božie dedičné požehnanie pôsobí v tvojom živote ako základ pre tvoje bohatstvo.

Odkedy si potomok Abraháma, tvoja prosperita je dedičná skrz Ducha. V Kristovi si vstúpil do Božieho odpočínku. Už sa viac netrápíš nad zaplatením nájmu a iných účtov. Ako potomok Abraháma, zakaždým žiariš, ostávaš plný chvál a vzdávaš Bohu slávu.

Pôsob z miesta vnútornej dostatočnosti a funguj z pozície výhody i spokojnosti a to bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Nezáleží na žiadnej situácii, ostaň plný radosti; pokračuj s chválou, slúž Pánovi a poteš sám seba v Ňom. On pre teba vytvorí príležitosti a ty budeš pokračovať s napredovaním zo slávy do slávy.
VYZNANIE


Drahý Pán Ježiš, rozoznávam ťa ako Pána môjho života; ty si Pán nad nojím rozhodovaním, túžbami, plánmi a účelmi. Zakaždým pôsobím z miesta vnútornej sebestatočnosti a fungujem z pozície odpočínku i spokojnosti pritom ako nehľadím na okolnosti. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Židom 4:10; 2.Korintským 9:8 (študijná Biblia)

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 11:2 – 34 & Žalm 142 – 145

2.ročný Biblický plán: Kolosenským 3:12 – 25 & Jeremiáš 13