Čítanie z dňa:  27.10.2014
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Stráž svoje srdce

So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život (Príslovie 4:23).


Všetko, čo Boh naplánoval ohľadom tvojho života; všetko, čím by si sa mal stať, je v tvojom srdci. Preto Boh chce, aby si svoje srdce strážil so všetkou bdelosťou. To znamená, že by si mal pozorne a svedomito strážiť, čo vchádza do tvojho srdca.

Premýšľaj o pomarančovom semiačku; toto semeno nesie všetok potenciál pomarančovníka. Keď ho dáš do správneho prostredia, vyprodukuje korene, kmeň, vetvy, listy a napokon niekoľko pomarančových plodov, ktoré obsahujú v sebe oveľa viac semienok. Toto všetko je naprogramované v malom semienku.

A teraz ti Boh hovorí, aby si nadovšetko strážil svoje srdce, lebo existujú veci, ktoré môžu prísť do tvojho srdca, aby zmenili alebo zničili Jeho naprogramovanie dobrého a výnimočného v tebe. Na druhej strane existujú veci, ktoré môžu vojsť do tvojho srdca, aby umožnili, prehĺbili a posilnili slávne veci, ktoré Boh už naprogramoval do tvojho života. Boží zámer v tvojom živote je naprogramovaný v tvojom srdci. Všetkým, čím kedy budeš, všade, kamkoľvek pôjdeš, všetko, čo kedy budeš robiť vo svojom živote, aby si sa páčil Bohu, to všetko už bolo naprogramované do tvojho srdca, do tvojho ducha, a On ti dal zodpovednosť, aby si urobil všetko potrebné, aby si udržoval svoje srdce tým smerom.

Pretože Boh konkrétne hovorí, že si máš strážiť svoje srdce, tak to znamená, že problémy môžu prísť cez myšlienky. Môžu prísť cez zmysly a cestovať cez tvoje myšlienky, pretože myseľ je vchodom do ducha. V dôsledku toho každá informácia, ktorá ide cez tvoju myseľ, musí byť preskúmaná a filtrovaná. Ak dovolíš vstúpiť zlým informáciám do svojho srdca, budeš žiť iný život ako ten, ktorý pre teba naplánoval Boh. Preto potom niektorí ľudia spáchajú nejaký zločin, žijú strašný život a potom sa snažia obviniť iných za svoje nešťastie. Ty si staviteľom svojho života.

To, čo Boh naplánoval v tebe, je zjavené v Jeho Slove. Jeho Slovo v tebe zmení a zničí akúkoľvek informáciu, ktorá je s ním v rozpore a ochráni ťa, aby sa táto informácia zakorenila v tvojom srdci. Takže dávaj pozor na svoje srdce; riaď ho Božím Slovom! Odmietni prijať myšlienky a predstavy, ktoré nie sú v zhode s Božou prirodzenosťou, vôľou a zámerom.
Modlitba


Tvoje Slovo je sviecou mojim nohám a svetlom môjmu chodníku. Tvoje Slovo ma vedie a sprevádza vždy a všade. Boh naprogramoval môjho ducha pre výnimočnosť a úspech a keď stojím na Jeho Slove, môj život je nasmerovaný podľa toho, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Žalm 119:105; Skutky 20:32

1-ročný plán: 2.Timoteovi 3; Micheáš 4-5

2-ročný plán: Jakub 1:1-27; Ezechiel 27