Čítanie z dňa:  27.11.2018
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ZOBER HO ZA SLOVO

tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam (Izaiáš 55:11).


Marek kaptila 7 rozpráva príbeh o žene Sýrofeničanke ktorej dcéra mala nečistého ducha. Nariekala k Pánovi Ježišovi a prosila Ho o uzdravenie dcéry, avšak Učiteľ nereagoval. Žena ostala neodbytná až pokiaľ sa učeníci nezačali tváriť zahanbene a poprosili Ježiša aby ju poslal preč. Ježiš jej potom povedal „... Nech sa najprv deti najedia; lebo nie je dobre vziať chlieb deťom a hodiť šteňatám“ (Marek 7:27). Neodradená pre Jeho odpoveď mu žena odvetila „ … Áno, Pane, ale aj šteňatá jedia pod stolom z omrviniek po deťoch“ (Marek 7:28). Tá matka disponovala veľkou vierou a Pán to pochválil hovoriac „ … Pre tieto (tvoje) slová: Choď! Démon vyšiel z tvojej dcéry“ (Marek 7:29).

Všimni si že Ježiš vôbec nerozprával k démonovi. Nepovedal „Diabol choď preč z dievčaťa!“ Namiesto toho počas rozhovoru s matkou sa len zmienil ako „Démon vyšiel z tvojej dcéry.“ To bolo všetko čo tá žena potrebovala – slovo od Učiteľa - ona sa zmocnila toho slova vo viere.

Podobný príbeh sa dozvedáme aj o sľachticovi a jeho umierajúcom synovi. Ten prišiel hovoriť s Ježišom. Pritom všetko čo Učiteľ povedal bolo „Choď, syn ti žije ...“ Biblia hovorí „ … A uveril ten človek slovu, ktoré mu Ježiš povedal, a šiel“ (Ján 4:50). Bola to viera, lebo ten muž zobral Učiteľa za Jeho Slovo a odišiel preč očakávajúc zázrak. Cestou domov ho stretli služobníci a oznámili mu „ … Žije ti dieťa“ (Ján 4:51). Biblia uvádza „Spýtal sa ich teda na hodinu, v ktorú sa mu uľavilo. Povedali: Včera popoludní o siedmej mu prestala horúčka“ (Ján 4:52). Muž si neskôr uvedomil ako zázrak nastal v tom čase keď Ježiš prehovoril slová uzdravenia.

Všetko čo potrebuješ na vystúpenie z nejakého sváru je slovo od Boha: zisti čo povedal Ježiš ohľadne tvojej situácie a zmocni sa Jeho Slova, stoj (pevne) vo viere. Keď precvičuješ vieru v Slove, prinesie do teba a pre teba výsledky – zaiste budeš mať svedectvo.
MODLITBA


Spravodlivý Otče, radujem sa dnes z tvojho Slova čo silno buduje moju vieru a tým ovplyvňuje moje skutky. Tvoje Slovo je môj život a svetlo čo mi ukazuje ako kráčať na chodníkoch víťazstva, prosperity a úspechu a to zo dňa na deň, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Izaiáš 55:10 – 11; Ján 6:63; Židom 4:12

1.ročný Biblický plán: 2.Peter 1 & Ezechiel 37 – 38

2.ročný Biblický plán: Zjavenie 2:13 – 29 & Ozeáš 7 – 8