Čítanie z dňa:  27.12.2019
  Pastor Chris   

NETREBA BOJOVAŤ

Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela (Galatským 5:16).


Efezským 4:25 hovorí „Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym; veď sme si navzájom údmi.“ Tento verš nehovorí o námahe dať bokom klamstvo; miesto toho nám dáva poznať: teraz keď si v Kristovi, pravda je už prirodzená. Je pre teba celkom normálne žiť Kristov život; teda život spravodlivosti.

1.Jánov 3:9 hovorí „Ktokoľvek sa z Boha narodil, nepácha hriech, lebo Jeho semeno zostáva v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha.“ Niektorí teológovia zápasili s týmto veršom, pretože sa odlišuje od ich vlastných skúseností. Obsah aký komunikuje je však veľmi jasný: ktokoľvek narodený z Boha, nehreší! Pritom ešte veľa ľudí uvažuje „Ako to môže byť pravda keď sa opakovane pristihnem ako hreším a to napriek môjmu úsiliu nehrešiť?“ A tak sa domnievajú, že apoštol Pavol vo svojom liste Rimanom 7:15 „Veď čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to robím, čo chcem, ale konám to, čo nenávidím.“ bol o čosi viac zhodný s ich životmi. Zabúdajú však, že on rozprával o človeku pod zákonom teda neobnovenom človeku.

Pavol pokračoval „Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tela tejto smrti?! (Rímskym 7:24 Roháčkov) a neskôr poskytol odpoveď „Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi a nechodia podľa toho, ale podľa ducha.“ (Rímskym 8:1). To čo potrebuješ je kráčať v Duchu. Náš nosný verš hovorí (ang KJV) „ … Kráčajte v Duchu a nenaplníte žiadosti tela.“

Nadobudni vedomie o tom kto skutočne si v Kristovi – ty si Božia spravodlivosť – a kráčaj podľa toho. Potom ľahko zistíš, že skutočný kresťanský život je pre tvojho ducha celkom prirodzený. Pamätaj si tvoj duch teda reálny ty, je stvorený Bohom v spravodlivosti a skutočnej svätosti. Znamená to, že už viac neexistuje dôvod namáhať sa robiť čo je dobré pre správne žitie. Veď práve preto nám dal Jeho spravodlivosť. Táto spravodlivosť (pracujúca v tebe) dokáže udeliť schopnosť žiť nad hriechom a rovnako aj nemať vedomie hriechu.
VYZNANIE


Uvádzam nádherné skutky Krista a preukazujem Jeho cnosť i dokonalosť. Kráčam v nebeskej dokonalosti a manifestujem ovocie i dielo spravodlivosti. Chodím a žijem v Duchu, slávnostne napĺňam Boží účel pre môj život. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Rímskym 6:14; 1.Jánov 5:18 – 19; 2.Korintským 5:21

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 19:1 – 10 & Zachariáš 7 – 8

2.ročný Biblický plán: Skutky 4:13 – 22 & Ezra 6