Čítanie z dňa:  28.01.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

SLOVO JEHO MILOSTI

A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dať vám dedičstvo so všetkými posvätenými (Skutky 20:32).


Božie Slovo je viac ako len história, alebo zbierka príbehov; Slovo Božie znamená – ˊBoh hovoríˋ. Čo On povie je v našich životoch relevantné pre „túto“ chvíľu a rovnako ide o materiál s ktorým budujeme naše životy. Pri študovaní Písma sa často stretneš so slovným spojením ako napríklad „Tak hovorí Pán“ a nie „Tak povedal Pán." „Tak hovorí Pán“ znamená Pánove Slovo určené na dnes pre teba i tvoju situáciu – priamo teraz; Slovo samo o sebe je spôsobilé budovať a premeniť tvoj život.

Úvodný verš značí Pavlove presvedčenie i úvahu o transformujúcej moci Božieho Slova. Slovo vštepuje do tvojho ducha odvahu, dokonalosť a dominanciu. Ak do toho času sa zastrašený človek oddá k štúdiu Slova, bojazlivosť bude nahradená duchom moci, lásky a chytrej mysle. O tom je moc Božieho Slova. Hoci každé Slovo od Boha je plné moci, apoštol Pavol konkrétne hovoril čo buduje tvojho ducha a transformuje tvoj život: tým je „Slovo Božej milosti.“

Slovo Jeho milosti znamená Slovo o Kristovi a Jeho diele vykúpenia v tvojom mene; kto dnes sme, čo máme, kde sa nachádzame výsledkom Jeho smrti, pochovania a vzkriesenia. To všetko ťa buduje duchovne, mentálne, fyzicky, finančne, citovo a tiež spôsobuje prospech v iných oblastiach tvojho života. Aleluja!

Oddaj sa pre štúdium Slova; zamýšľaj o Slove a skúmnaj ho počas meditácie. Keď tak robíš Duch Svätý ti poskytne náhľad do záhad a tajomstiev života a rovnako aj nášho duchovného Kráľovstva. Duch oživí v tebe Slovo, spôsobom až to vyústi do vypuknutia požehnania v každej oblasti tvojho života.
MODLITBA


Drahý Otec, som oddaný rásť, byť naplnený a posilnený cez tvoje Slovo pre život veľkých vecí, víťazstiev a triumfov. Cez službu Slova a Ducha Svätého, je môj duchovný, fyzický, mentálny, emocionálny i finančný rast evidentný. Dochádza k vypuknutiu prosperity v každej oblasti môjho života na chválu a slávu tvojho mena. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 4:15; 1.Peter 2:2 (študijná Biblia)

1.ročný Biblický plán: Matúš 19:16 – 20:1 – 16 & 2.Mojžišova 15

2.ročný Biblický plán: Skutky 13:13 – 25 & Jób 26 – 27