Čítanie z dňa:  28.02.2012
  Pastor Anita   

Buď inšpirovaný Slovom

Evanjelium sa nám práve tak kázalo ako im. Ale počuté slovo nič im neosožilo, pretože sa nezmiešalo s vierou tých, ktorí počuli (Židom 4:2).


Stará zmluva zaznamenáva pre nás niekoľko inšpirujúcich zázrakov, ktoré Boh predviedol pred Izraelským národom. Štyridsať rokov sa potulovali púšťou, až pokiaľ nevymrela celá jedna generácia. Židom 4:2 nám hovorí, čo sa udialo: „...Ale počuté slovo nič im neosožilo, pretože sa nezmiešalo s vierou tých, čo ho počuli.“ Hoci počuli Slovo Božie a okúsili úžasné zázraky, odmietli byť ovplyvnení, odmietli sa meniť, ba čo viac odmietli byť vedení Slovom. Izraelský národ spochybňoval pravdivosť Slova Božieho, čo malo za následok, že Slovo neprinieslo žiadne výsledky do života Hebrejcov.

Evanjelium podľa Lukáša 5. kapitola nám hovorí príbeh Petra, rybára z povolania, ktorý sa po neúspešnom rybolove vzdal svojho člnu, aby tento mohol poslúžiť ako miesto, z ktorého Ježiš vyučoval zástupy ľudí. Keď Ježiš skončil vyučovanie, povedal Petrovi, aby spustil siete na úlovok. Chcem, aby si si všimol, ako Peter odpovedal: „Majstre, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili; ale na Tvoje slovo spustím siete.“ Hoci inštrukcie od Ježiša boli opačné, než Petrove skúsenosti s rybolovom, jeho jazyk vyjadril, že uznal moc a účinok Slova. Ešte raz si všimni Petrovu odpoveď: „ale na Tvoje slovo...“

Výsledkom Petrovej viery bol obrovský úlovok rýb; až taký veľký, že siete boli maximálne preťažené a Peter musel zavolať na pomoc rybárov, s ktorými spolu chodil loviť (Lukáš 5:6-7). Tie ryby, čo sa tam objavili a nasmerovali si to do Šimonovej siete, prišli z Majstrových úst. Slovo je spoľahlivé a dôveryhodné. Ježiš povedal v Lukášovi 21:33: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová na nikdy nepominú.“

Božie Slovo je absolútna realita až tak, že môžeš naň staviť aj svoj život. Dovoľ, nech ťa dnes motivuje k činom. Nikdy nepochybuj ani nevyjednávaj o Božom Slove, jednoducho mu ver a čiň tak, ako hovorí.
Vyznanie


Milosti, požehnania a zázraky, ktoré potrebujem v mojom živote sú všetky zabalené v Slove, preto idem za Slovom. Moje oči a srdce sú vždy napozore, aby rozpoznali každú príležitosť k prejaveniu mojej viery voči neomylnému Božiemu Slovu. Ja som konateľom Božieho Slova. Aleluja.


Rozšírené štúdium:

Rímskym 10:17

Židom 11:1 – 2