Čítanie z dňa:  28.02.2018
  Pastor Chris   

OSTAŇ ZAHĽADENÝ …

Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní (Jakub 1:25).


Božie Slovo znázorňuje zrkadlo. Biblia hovorí „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy" (2.Korintským 3:18). Keď sa pozeráme do Božieho zrkadla, vidíme pritom seba. Hľadíme na Božiu slávu. Obyčajné zrkadlo zachytáva podobizeň z pozemského náhľadu, avšak Božie zrkadlo a teda Jeho Slovo, je dokonalým zrkadlom ukazujúc kto ty si a ako presne ťa vidí Boh.

Čím viac hľadíš do Božieho zrkadla o to viac sa premieňaš a stáva sa z teba to čo v ňom vidíš. Ostaň zahľadený, lebo pritom ako hľadíš, dochádza u teba k metarmofóze; tvoj život sa stáva viac dokonalý. Ak však odvrátiš svoje oči preč, budeš žiť zmäteným životom. Zachvíľu sa budeš pozeráť na nesprávne veci. Náš úvodný verš hovorí „Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní.“

Jakub 1:22 uvádza „Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.“ Ty si činiteľ Slova a keď sa pozeráš do Božieho zrkadla nezabúdaš pritom kto si. Jednotlivec čo nekoná na Slovo prežíva krízu identity.

Bez ohľadu na výzvy akým čelíš a problémom čo môžu prísť do tvojej cesty, drž sa Slova. Zakaždým si pamätaj čo hovorí Slovo ohľadne teba: ty si viac ako premožiteľ; väčší je On ktorý je v tebe ako ten čo je vo svete. Zachovávaj si takéto vedomie.
MODLITBA


Drahý Otče ďakujem, lebo Tvoje Slovo ma transformuje zo slávy na slávu a vštepuje do mňa myslenie spravodlivého. Ja konám na Slovo a tak nie som len poslucháčom. Ostávam navždy požehnaný, žijem nadprirodzene nad chorobou, nemocou, satanom a okolnosťami, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Žalm 19:7; 2.Korintským 3:18 (študijná Biblia); Židom 12:2

1.ročný Biblický plán: Marek 8:27 – 38, 9:1 – 13; Numeri 5 – 6

2.ročný Biblický plán: Skutky 22:11 – 30; Žalm 46 – 49