Čítanie z dňa:  28.02.2019
  Pastor Chris   

NEDOVOĽ IM ZAHYNÚŤ BEZ BOHA

Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil (Ján 3:17).


Predstav si ako máš priateľov a príbuzných, ktorí nie sú znovuzrodení prípadne ľudia čo pracujú s tebou takisto nie sú znovuzrodení; nedopusť aby odišli do pekla! Potrebuješ nariekať a bedákať za ich spásu. Vo svojich modlitbách príhovoru by si mal nariekať a doslova zápasiť za ich duše, aby svetlo slávneho evanjelia zažiarilo v ich srdciach. Potrebuješ sa modliť za nich, s poznatkom aký teror na nich čaká, až pokiaľ nebudeš mať istotu o ich spáse. Neber to na ľahkú mieru.

Uvažuj o svojich strýkoch a tetách; zamysli sa nad svojimi bratrancami, svojim manželom či manželkou, tvojimi deťmi; nedopusť aby zahynuli bez Boha! Nedovoľ im dostať sa do pekla! Vieš čo to znamená byť v tom najtmavšom mieste po celú večnosť a nikdy nemať nádej odtiaľ odísť?

Tvoja prítomnosť v domácnosti, v škole, na pracovisku, v susedstve, na sídlisku, v meste či v krajine nie je len do počtu. Nestačí sa iba radovať a oslavovať svoje znovuzrodenie; musíš sa zaujímať o spásu ostatných. Ty si vlastne spasiteľ vo svojom svete. Bol si vyslaný zachránniť ostatných.

Ocitol si sa na zemi za účelom konať Pánovu prácu; a teda vyhrávať viac a viac ľudí k Ježišovi Kristovi. Potrebujeme ich zdrapiť preč z pekla; niektorí z nich sú už tak blízko a ak ich nezachránime, zošmyknú sa rovno tam. Nesmieme ich nechať ísť na to miesto!

Pán nám zveril službu zmierenia a verne musíme pokračovať s vykonávaním našej služby a teda obracať ľudí z temnoty do svetla a z moci satana k Bohu.
MODLITBA


Požehnaný Otče ďakujem, pretože Ty sa staráš aby bolo Evanjelium počuté a prijaté v mojom svete a Tvoja spravodlivosť vybudovaná v srdciach ľudí. Kráľovstvá tohto sveta sa zaiste stali kráľovstvami nášho Pána a Jeho Krista. Pán kraľuje na večné naveky. Amen.


Rozšírené štúdium: Matúš 24:14; 2.Peter 3:8 – 10

1.ročný Biblický plán: Marek 8:27 – 9:1 – 13 & Numeri 5 – 6

2.ročný Biblický plán: Matúš 18:21 – 35 & Exodus 9