Čítanie z dňa:  28.06.2016
  Pastor Chris   

Vyrež všetko zlé

Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi (Efezským 4:31-32).


V 5.Mojžišovej 10:16 nám Biblia hovorí, aby sme si obrezali svoje srdcia. „Preto obrežte si srdce a nebuďte už viac tvrdohlaví.“ Čo to znamená? Obrezať znamená „vyrezať, odstrániť“ niečo. Obrezať svoje srdce by malo preto znamenať odstrániť zo svojho srdca tie veci, ktoré by tam nemali byť: horkosť, hnev, nenávisť, zlobu a všetky formy zla. Niektorí ľudia nevedomky pripustia tieto veci v ich srdciach, pretože nie sú si vedomí ich dôsledkov.

Napríklad zatrpknuté srdce je miestom na démonické aktivity. A nielen to, väčšina rakoviny pochádza z hnevu a horkosti. Príslovia 14:30 hovorí: „Pokojné srdce vedie k zdravému telu; žiarlivosť je ako rakovina v kostiach“(NTL angl. preklad). Ľudia začínajú vnímať rakovinu vtedy, keď sa začína prejavovať bolesťou alebo ťažkosťami; nevedia, že to pravdepodobne začalo už pre rokmi, keď dovolili, aby horkosť, hnev, nenávisť, zloba a závisť zotrvávali v ich životoch. Preto Biblia hovorí: „Hľadajte pokoj s každým človekom i posvätnosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána! Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej; aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a nepôsobil trápenie a aby sa ním mnohí nepoškvrnili“ (Židom 12:14-15).

Sú ľudia, ktorí boli zranení až k slzám a s horkosťou vo svojich srdciach jednajú nevhodným spôsobom. Pán ti dnes hovorí: „Obrež si svoje srdce!“ Vyrež horkosť a hnev zo svojho srdca pre svoje vlastné dobro.

Skúšal si neúspešne zastaviť hnev alebo si skúšal odstrániť horkosť? Nemusíš zápasiť. Všetko, čo musíš urobiť, je vyhlásiť Ježiša Krista za svojho Pána nad svojím životom: nad svojím duchom, dušou a telom. Potom prehlás: „Žiadny démon temnoty nemôže proti tomu obstáť. Satan nemôže vzdorovať moci lásky. Slovo prehlásilo: „V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach...“ (1.Ján 4:18).
Modlitba


Drahý Otec, moje srdce je plné Tvojej lásky, dobroty a zľutovania. Odmietam dovoliť horkosti, hnevu alebo zvade, aby sa vo mne zakorenili. Kráčam dnes i vždy v láske a som presvedčený, že nijaký nástroj utvorený proti mne nebude úspešný, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 13:3; 1.Ján 4:8; Marek 11:25-26

1-ročný plán: Skutky 13:13-52; Nehemiáš 9-10

2-ročný plán: 2.Korintským 10:1-7; Izaiáš 17