Čítanie z dňa:  28.07.2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

VYPÚŠŤAŤ TIE SPRÁVNE ZVUKOVÉ KÓDY

A ja som prorokoval, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej (Ezechiel 37:7).


Prorokovať znamená hovoriť slová božského zjavenia a potencie; slová ktoré dávajú a majú život. Ezechiel tomu chápal ako sa nejednalo len o púhe vyrieknutie slov, ale o vypustenie slov s tým správnym zvukovým kódom – slová Ducha. Povedal „prorokoval som, ako som dostal príkaz.“

Pritom ako prorokoval, Biblia zaznamenáva, nastal šum a kosti sa usporiadali dokopy jedna k druhej. To je dosť silné, lebo to značí o tom ako každá jedna kosť mala kód a v momente ako bolo vydané slovo, kosti sa vedeli bezchybne zoradiť.

Boží dizajn je vypúšťať energiu cez slová, pričom ale potrebuješ mať tie správne slová. Dôvod prečo služba Ducha i spoločensto s Ním je nevyhnutné v našich životoch. Koniec koncov je to vlastne Duch kto pozná kódy. Načúvame Ducha Svätého aby sa nám dostalo od Neho smerovanie. On nám presne hovorí čo povedať. Môže ti niečo ukázať, avšak ty musíš povedať ako to On povedal inak tá vec nebude pracovať.

Nechaj Ducha nech ťa sprevádza. Keď nastane kríza alebo skľučujúce výzvy povedz „Duchu Svätý, použi ma na tú správnu modlitbu, lebo sa neviem modliť ako treba.“ Potom sa začni modliť v jazykoch. Spievaj a uctievaj Pána v jazykoch. Rob to intenzívne a pritom všetkom nasmeruj svoju myseľ na účel ktorý aktuálne riešiš.

Ako pokračuješ v jazykoch zakrátko sa v tebe nabudí dar proroctva na prorokovanie a urobíš prehlásenie ako to bolo v prípade Ezechiela kedy vydáš zo seba tie správne zvukové kódy. Takto uskutočníš zmeny aké chceš vo svojich financiách, zamestnaní, podnikaní, rodine a čokoľvek iné čo ťa trápil. Prijmi od Ducha ten precízny zvukový kód a vyslov ho. Dokážeš zmeniť beznádejné situácie a vyvolať pozitívne zmeny v svojom živote cez tvorivú moc Božieho Slova na svojich ústach.
MODLITBA


Drahý Otče, ďakujem za schopnosť hovoriť cez Ducha slová moci; život a účel meniace zvukové kódy garantujúce priniesť výsledky. Aj teraz prehlasujem ako je môj život na tvoju slávu. Moja budúcnosť je o úspechu, posune napred a prosperite v evanjeliu Ježiša Krista! Kontinuálne žijem v pokoji, dokonalom zdraví a tvojej milosti, mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Rímskym 8:26; Izaiáš 59:21; Joel 2:28

1. ročný Biblický plán: Rímskym 3:1 – 31 & Žalm 42 – 44

2. ročný Biblický plán: Lukáš 11:37 - 44 & Sudcovia 2 – 3