Čítanie z dňa:  28.07.2020
  Pastor Chris   

SI NARODENÝ SLOBODNÝ Z HRIECHU

ale oslobodení od hriechu stali ste sa služobníkmi spravodlivosti (Rímskym 6:18 BOT).


Pavol, pre jazykové obmedzenie, mal ťažkosti s komunikovaním pravdy v hornom verši. V tom nasledujúcom riekol „Po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela ...“ (Rímskym 6:19). Anglická verzia MSG to podáva nasledovne „Používam tento voľný jazyk, lebo je to ľahké vyobraziť ...“ (Rímskym 6:19 ang MSG). Pavol potreboval dostať túto diskusiu do zdanlivo banálnej (pozemskej) roviny, aby ľudia čo ho počúvali si to dokázali dať do súvisu.

Pravda je taká, že nové stvorenie nebolo „oslobodené“ z hriechu skôr je namieste povedať - nové stvorenie sa už narodilo slobodné z hriechu; medzi tými dvoma existuje rozdiel. Narodiť sa slobodný z hriechu znamená, že si sa narodil bez hriechu. Dá sa to ľahko pochopiť, keď si uvedomíš, že nové stvorenie vzišlo ako výsledok vzkriesenia (nie smrti) Ježiša Krista. Tvoj nový život začal so vzkriesením Ježiša Krista: „Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života“ (Rímskym 6:4).

2.Korintským 5:17 uvádza „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. …” ide o nový druh ľudskej bytosti, narodený do spravodlivosti a bez hriešnej minulosti z ktorej by mal byť vyslobodený. V kresťanstve nie sme vyslobodení; narodili sme sa už slobodní! Taká je realita pre každého znovuzrodeného. Ty si slobodný z hriechu. Niet divu keď Rímskym 6:14 hovorí „Hriech totiž nebude panovať nad vami ...“

Koncept hriechu sa nedá poriadne pochopiť pokiaľ nemáš dobré porozumenie o doktríne spravodlivosti. Preto ak sa Biblia zmieňuje „Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti.“ (Rímskym 6:20 SEB), slovné spojenie „slobodní od spravodlivosti“ vlastne znamená byť vyňati od spravodlivosti.“ Inými slovami predtým si bol otrokom hriechu a nemohol si praktizovať spravodlivosť.

Avšak teraz keď si už znovuzrodený, to platí opačne. Dokážeš praktizovať spravodlivosť a prinášať ovocie ako aj dielo spravodlivosti, pretože taká je teraz tvoja nátura v Kristovi Ježišovi. Aleluja!
VYZNANIE


Som nové stvorenie, nový druh človeka; staré veci sa pominuli a hľa všetko nastalo nové. Chodím v spravodlivosti a produkujem dielo i ovocie spravodlivosti. Sláva Bohu!


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:17; Rímskym 6:4 – 7

1.ročný Biblický plán: Rímskym 3 & Žalm 42 – 44

2.ročný Biblický plán: Efezským 4:1 – 10 & Izaiáš 48