Čítanie z dňa:  28.08.2018
  Pastor Chris   

MOC DUCHA

ale prijmete moc potom čo Duch Svätý zostúpi na vás … (Skutky 1:8 ang KJV).


Ako Kresťania nie sme obyčajní ľudia; nikdy by sme nemali v živote skončiť ako obete. Ak sa nájdeš v dileme, neistej či zúfalej situácii ostaň útešený; máš to čo je potrebné k výhre, bez ohľadu na nepriateľa. Niečo sa v tebe nachádza: a to je život a dynamická sila Ducha na vykonanie zmeny.

Slovo „moc“ z nášho úvodného verša znie po grécky „dunamis“ a znamená dynamickú moc alebo schopnosť zapríčiniť či vyvolať zmenu. Poukazuje to na zázračne pracujúcu schopnosť; silu a zdatnosť ktorá ťa prevyšuje! Je to „moc urobiť“ a niekedy sa tiež prekladá ako „sila vykonať.“ Taktiež to znamená moc pre excelentnosť; je to nadprirodzená zručnosť byť účinný a efektívny vo všetkom čo robíš. To je život aký máme v Kristovi – život super produktivity a zakaždým narastajúcej slávy s Duchom Svätým!

Nebuďme prekvapení keď sa v 2.Korintským 3:5 píše „Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha.” Más spôsobilosť vykonať čokoľvek; dôvod prečo môžeš byť úspešný nech ide o hocičo; tvoja sila pre dokonalosť a inovácie je Duch Svätý v tebe. 2.Korintským 4:7 hovorí „ ... Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás.”

Preto ak sa vo svojom živote trápiš; ak sa zdá ako vynakladáš tak veľa úsilia a zaznamenávaš pritom neadekvátny úspech, existujú šance, že buď nie si uvedomelý, alebo nevyužívaš moc Ducha v sebe. Pavol povedal „všetko môžem cez schopnosť Krista v sebe“; prorok Micheáš podal vyznanie „ ... Ja som však naplnený silou Ducha Hospodinovho, …” (Micheáš 3:8).

Maj vedomie a využi silu Ducha v rámci seba. Cez tú moc, dokážeš nemysliteľné, nepredstaviteľné a nemožné: „Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás” (Efezským 3:20). O tom je Kresťanstvo; život dominancie. Nepotrebuješ chodiť z miesta na miesto vyhľadávajúc moc a silu; všetka moc akú potrebuješ sa nachádza v tebe cez Ducha Svätého. Uplatni to do činnosti.
VYZNANIE


Pán zdokonaľuje všetko čo sa ma dotýka; Jeho moc pracuje vo mne, spôsobuje aby som chcel a robil to čo Ho teší v každom čase. Napĺňam svoj účel v Kristovi. Pán je dnes zakaždým oslávený vo mne, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Rímskym 15:18 – 18; Skutky 6:8; Lukáš 4:14

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 12 & Žalm 146 – 150

2.ročný Biblický plán: Kolosenským 4:1 – 9 & Jeremiáš 14