Čítanie z dňa:  28.10.2019
  Pastor Chris   

ODLESK JEHO SLÁVY

V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete (1.Jánov 4:17).


Ježiš Kristus je žiarou Otcovej slávy a samotným vyobrazením Jeho osobnosti (Židom 1:3). On z nás spravil presne to isté; sme žiarou Jeho slávy, lebo je napísané tak ako je On – slávou Otca – tak sme aj my na tomto svete (1.Jánov 4:17).

Ježiš povedal „A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme“ (Ján 17:22). Toto je naozaj mimoriadne. Keby si len každý deň dokázal žiť s takýmto vedomím! 2.Korintským 3:18 to vysvetľuje o niečo viac: „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy.“

Zrkadlo odráža všetko čo pred ním stojí a Božie Slovo je opísané ako zrkadlo. Obraz, ktorý teba reflektuje sa nazýva „Božia sláva.“ V Jánovi 17:22 čítame o tom ako Hospodin drží Jeho zrkadlo aby si sa ty videl ako účastník na Jeho sláve.

Keď Ježiš kráčal po zemi, robil tak v sláve. On žil a manifestoval Božiu slávu. Prechádzal sa na vode, prehovoril k vetru i vlnám, odblokoval hluché uši, otvoril slepé oči, uzdravil chromé nohy, obnovil zmrzačené končatiny a dokonca aj vzkriesil mŕtvych. My máme v sebe tú istú schopnosť rovnako činiť. Ten istý Duch Svätý, ktorý pôsobil ako sila a esencia Ježiša, žije dnes v nás.

Práve to nás v skutočnosti odstránilo z triedy obyčajných ľudí; je z teba spoločník v Božej triede. Boh si ťa vybral na preukázanie Jeho chvály a manifestovanie Jeho slávy tu na zemi : „ale vy ste vyvolená generácia, kráľovské kňažstvo, svätý národ, jedineční ľudia; aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla“ (1.Peter 2:9 ang KJV).
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem za tvoju slávu v mojom živote. Potvrdzujem, môj život je manifestáciou tvojej múdrosti a milosti, naviac tvoja spravodlivosť je odhalená a evidentná vo mne. Urobil si ma svetlom v tmavom svete a toto moje svetlo všade žiari. S tvojou spravodlivosťou, múdrosťou i láskou robím dnes dopad v mojom svete, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Peter 2:9 (študijná Biblia); Rímskym 8:30

1.ročný Biblický plán: 1.Temoteovi 4:1 – 22 & Jeremiáš 26 – 28

2.ročný Biblický plán: Ján 8:12 – 21 & 2.Kráľ 19 – 20