Čítanie z dňa:  28.12.2020
  Pastor Chris   

ZAPAMÄTAJ SI VERŠE

Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech (Józua 1:8).


Prístup k viacerým Biblickým prekladom a vzostup Biblie v elektronických zariadeniach dnes pre mnohých ľudí spôsobuje značný problém dokázať si zapamätať verše Písma. Verše rôznych prekladov ide veľmi ľahko nalistovať a vyhľadať k čomu stačí iba jeden dotyk prstom. Moderné vymoženosti by však nemali nahradiť ani odstrčiť nabok význam memorovania veršov, pretože ide o súčasť tvojho osobného duchovného rozvoja.

Ukladaním veršov do svojej pamäte si vlastne precvičuješ vlastnú myseľ na udržanie Božieho Slova v nej. Tvoja myseľ slúži ako hlavná brána do tvojho ducha (2.Korintským 4:4). K tomu, aby Božie Slovo prinieslo ovocie do tvojho života, musí byť najskôr v tvojom vedomí. Keď je tam v tvojom vedomí, bude v tvojich ústach; Slovo na tvojom jazyku je tvorivá sila.

Keď čítaš Bibliu, vypichni si ťažiskové verše a zo srdca ich opakovane recituj. To je začiatok meditácie a čím viac to robíš o to väčšiu nadvládu získa Slovo v tvojom duchu.

Daj si za cieľ zapamätať jeden verš Písma každý deň a sleduj svoj pokrok. Ostaneš užasnutý aký dopad urobí Slovo na tvoj život.
MODLITBA


Božie Slovo vo mne silno pracuje, prevláda v každej oblasti môjho života, stavia ma do prvotriednosti vo všetkom čo robím. Ako rozjímam na Slove, môj prospech je pred všetkými zrejmí! Kráčam vo víťazstve, zbieram úspech za úspechom, kraľujem a panujem nad okolnosťami, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 4:8; 5.Mojžišova 11:18; Jeremiáš 15:16

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 19:11 – 21 & Zachariáš 9 – 11

2.ročný Biblický plán: Zjavenia 21: - 12 & Zachariáš 11 – 12