Čítanie z dňa:  29.03.2012
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Sláva Slova

„A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy ” (Ján 1:14).


Slovo Božie je pravda; to znamená absolútnu skutočnosť! Keď študuješ Slovo, dostaneš niečo viac, ako iba inšpiráciu; prijmeš božské svetlo, porozumenie a múdrosť, čo zapríčiní, že budeš pôsobiť v súlade s dokonalou vôľou Boha určenou pre Tvoj život. Podobne má Slovo Božie schopnosť premeniť ťa a urobiť z teba presne to, o čom hovorí. 2.Korintským 3:18 (angl. preklad) hovorí: „Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz zo slávy na slávu, a to všetko mocou Pánovho Ducha.“

Božiu slávu vidíme, keď sa pozeráme do zrkadla, ktorým je Božie Slovo. Keď sa pozeráš do Božej slávy v Božom zrkadle, tak sa premieňaš do rovnakej slávy, akú vidíš v Slove. To znamená, čím viac sa pozeráš, medituješ alebo premýšľaš nad slávou Boha v Božom Slove, stávaš sa tou istou slávou, ktorú tam vidíš.

Ján 1:14 hovorí: „A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu; slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.” Okrem zosobnenia Božieho Slova v tomto verši si takisto všímame, že Božie Slovo má slávu. Všimni si, čo hovorí: “...my sme videli jeho slávu ...” a to preto, lebo Slovo je osoba; On je sláva - zosobnená. Sláva predstavuje nádheru, jas, krásu, svätosť a čistotu. Slovo Božie má všetky tieto atribúty a ešte mnoho ďalších. Teraz už môžeš lepšie pochopiť, prečo sa Biblia odvoláva na Ježiša – Slovo Božie, ako na žiarivú slávu Boha – lesk a vyžarovanie Jeho slávy.

Ježiš je vyjadrením slávy Boha; Boh mu dal výnimočnú slávu, ktorú On následne dal nám. My sme sa stali účastníkmi Jeho slávy: „A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno“ (Ján 17:22). Tak ako On (Ježiš) je slávou Boha, tak sme aj my v tomto svete (1.Ján 4:17). Existuje sláva v tvojom živote a tou je sláva Slova; kráčaj vo svetle tejto slávy.
Modlitba


Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré je sviecou mojim nohám a svetlom na mojej ceste. Keď uvažujem o sláve Boha v zrkadle tým, že rozmýšľam nad Slovom, premieňam sa na ten istý obraz slávy, aký vidím v Slove. Môj život je plný slávy, milosti a pravdy, pretože ja som potomok Slova, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium 1. Ján 4:17 Filipským 2:15

1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 8:1-21 Jozua 3-4

2-ročný plán čítania Biblie Rímskym 4:1-10 Žalm 101