Čítanie z dňa:  29.05.2019
  Pastor Chris   

NEDAJ SATANOVI ŠANCU

a radostne ďakujúc Otcovi, .... vytrhol nás z moci tmy …. (Kolosenským 1:12 – 13).


Ak by sa ti dnes večer napríklad ukázal diabol a povedal by „Zabijem ťa“ aká by bola tvoja reakcia? Niektorí kresťania by možno začali utekať od jedného „modlitebného domu“ k druhému hľadajúc pomoc či „vyslobodenie.“ Ja ti poviem čo urobiť: vysmej sa mu ako len vieš a choď si ľahnúť!

Nepotrebuješ mrhať spánkom kvôli nepriateľovi, ktorý dobre vie že je porazený a nemá moc, no aj tak stále hľadá svoju korisť v ľuďoch ktorí nie sú informovaní a majú strach. To je satan, on už bol porazený. Ty si mu predsa nadradený, dokonca aj v prípade ak si dal svoj život Kristovi len niekoľko minút dozadu. Teraz si jeden s Kristom, usadený v Jeho mieste víťazstva nad svetom, telom i diablom.

Ani jeden kresťan nepotrebuje vyslobodenie od diabla. Biblia uvádza „Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno …“ (Filipským 2:9 – 10). Ako môžeš mať vôbec strach z diabla keď máš meno Ježiš a žiješ v tom mene? Jeho meno je predsa nad každé iné meno!

Ježiš povedal v Markovom evanjeliu 16:17 „ … v mojom mene budú vyháňať démonov ...“ On rozprával o tebe. Ježiš ti dal moc vyháňať démonov! Nedaj diablovi žiadnu šancu. Ak sa kdekoľvek pri tebe ukáže, vyžeň ho preč.

Možno sa pokúsi do tvojej mysle priniesť negatívne myšlienky, aby navodil strach, ale ty ich odmietni. Súčasť jeho trikov je do tvojej mysle navodiť myšlienky strachu. Čím viac nad nimi dumáš o to viac mimovoľne mu dávaš priestor vo svojom živote. Veď aj preto nám Biblia hovorí „So všemožnou bdelosťou chráň si srdce ...“ (Príslovia 4:23).

Stráž si vlastné srdce pred strachom a nevierou, lebo to sú satanove materiály a zbrane. Venuj čas počúvaním Božieho Slova a mocne buduj svoju vieru. Na PastorChris Digital Library (PastorChris digitálna knižnica), ktorá sa dá stiahnuť cez Google Play Store ako aj Apple App Store, nájdeš dostatok zdrojov na predmet viery, ktoré pomôžu s jej budovaním a opevnením tvojho ducha. Prihlás sa k odberu správ a vyučovania.

Vyzbroj sa Slovom. So Slovom vo svojom srdci a na perách ostaneš navždy neporaziteľný.
VYZNANIE


Ten väčší žije vo mne. Ja žijem v mene a podľa mena Ježiš. Ono je môj štít viery na zastavenie všetkých ohnivých šípov nepriateľa. Božie Slovo – meč Ducha – vychádza von z mojich úst, vyháňa všetko vôkol mňa i mojej sfére čo má dočinenia s diablom. Satan vo mne nič nevlastní! Sláva Bohu!


Rozšírené štúdium: Efezským 4:27; Jakub 4:7; Lukáš 10:19; Kolosenským 3:16

1. ročný Biblický plán: Ján 14:15 – 31 & 1. Kronická 1 – 2

2. ročný Biblický plán: Marek 14:1 – 11 & 4. Mojžišova 32