Čítanie z dňa:  29.09.2020
  Pastor Chris   

ZAISTÁ CESTA NA PRECVIČENIE TVOJHO DUCHA

Svetské a babské bájky zavrhuj, ale cvič sa v pobožnosti; telesné cvičenie totiž málo osoží, ale pobožnosť je na všetko užitočná, lebo má zasľúbenie pre terajší aj budúci život (1.Timoteovi 4:7 – 8).


Cvičiť sám seba v zbožnosti znamená precvičovať svojho ľudského ducha, lebo on je reálny ty. Jeden zo zaručených spôsobov ako budovať vlastného ducha je cez modlitbu v jazykoch; tak nechávaš svojho ducha žiariť a horieť pre Boha. Júdov 1:20 hovorí „Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom.“ 1.Korintským 14:4 „Kto jazykom hovorí, seba buduje ...“

Kresťania, ktorí sa pravidelne modlia v jazykoch sú viac naladení vo veciach Ducha. Ostávajú citlivejší a vnímavejší na vedenie a radu Ducha Svätého; niet v nich lenivosť. Častým modlením v jazykoch sa tvoj duch trénuje a ostáva pripravený pre dynamickú evanjelizáciu.

Kultivuj zvyklosť začať svoj deň hovorením v jazykoch. Potom v pravidelných intervaloch počas dňa pokračuj v modlitbe v jazykoch. Tá nádherná vec je, že si môžeš ľudovo povedané hovoriť v jazykoch „popod nos“ zatiaľ čo si v zamestnaní, alebo podnikáš. Ide o najrýchlejšiu cestu ako aktivovať a nabiť tvojho ducha.

Existujú ľudia, ktorých viac než precvičovanie ducha trápi ako udržať svoje telo vo fit forme. Pritom ako sa trénuješ pre častú modlitbu v jazykoch, popri mnohých priamich výhodách na život, tvoj duch sa otvorí na prijatie a pochopenie Božieho Slova a vylepší tým tvoje kráčanie v nadprirodzenom živote.
MODLITBA


Drahý Otec, ako len milujem tvoje Slovo! Som vďačný za ukázanie mi cesty ako precvičovať a nabiť môjho ducha skrz hovorenie v jazykoch. Môj duch je dnes aktivovaný prijať tvoje vedenie; v mojom osobnom živote ako aj diele cirkevnej služby robím ohromný pokrok, zo slávy do slávy, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 4:7 – 8 (študijná Biblia); 1.Korintským 14:4 (študijná Biblia); Židom 5:14

1.ročný Biblický plán: Efezským 5:3 – 21 & Izaiáš 27 – 28

2.ročný Biblický plán: 2.Timoteovi 4:1 – 10 & Jeremiáš 47