Čítanie z dňa:  3.01.2020
  Pastor Chris   

PRAKTIZUJ BOŽÍ ŽIVOT

Medituj nad týmito vecami; úplne sa im oddaj; aby sa tvoj prospech pred všetkými zjavil (1.Timoteovi 4:15 ang KJV).


Je úžasné byť uzdravený z rôznych chorôb a infekcií, ale čo tak nikdy neochorieť? Zaiste je to viac vznešené. Presne taký život nám priniesol Ježiš. Jedná sa o život donalého božského zdravia pričom pre kresťana nejde o žiaden sľub; perfektné zdravie už bolo zahrnuté v balíčku spásy. Ideo o súčať výsledku a dopadu večného života na teba. Biblia hovorí „A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi” (1.Ján 5:11).

Ako znovuzrodený disponuješ večným životom a ten nevyžaduje uzdravenie z choroby. A preto nezáleží na tom čo zaútočí na tvoje telo; vo svojom duchu dokážeš nabudiť Boží život a tvoje celé telo sa oživí. Biblia spomína „ ... A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás“ (Rímskym 8:11). Aleluja! Kristus v tebe - Duch Svätý v tebe je generátor života!

Biblia hovorí ako si narodený po druhom Adamovi, ktorý je život dávajúci Duch. Potrebuješ sa naučiť aktivovať tento život v sebe rozjímaním na Písme. Vedome precvičuj tento život trvaním na tom čo hovorí Slovo. V plnej smelosti vyznaj ako večný život nahradil pôvodný ľudský život, ktorý si získal od svojich rodičov. Opakovane si povedz „večný život pracuje vo mne; každý aspekt môjej bytosti ostáva zaplavený s Božím životom.“

Výraz „meditovať nad“ v úvode pochádza z gréckeho „meletao“ čo naviac znamená „praktizovať / precvičovať.“ Výsledkom bude ako tvoj posun dopredu a úspech sa nebudú dať zaprieť. Keď vo svojom tele pocítiš symptóny choroby, ide len o ilúziu; odmietni ich so Slovom. Nikdy nepodliahni zárodkom tohto sveta; korupčným vplyvom tohto súčasného sveta temnoty. Nečakaj pokiaľ sa zmena dostaví na to, aby si potvrdil Slovo.
VYZNANIE


Som pridružený k Božej triede, lebo v sebe mám nezničiteľný život Boha! Žijem v prostredí Krista, kde platí nebeský poriadok. Odkedy je môj pôvod u Boha, večný život plynie v každej vláknine môjho byta; On mi dal život. Chvála Pánovi!


Rozšírené štúdium: Židom 4:12; Izaiáš 33:24; 1.Ján 5:11 – 13

1.ročný Biblický plán: Matúš 3 & 1.Mojžišova 6 – 8

2.ročný Biblický plán: Skutky 6:9 – 15 & Nehemiáš 6