Čítanie z dňa:  3.05.2016
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Pozri sa dovnútra na dokonalú slávu

... ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy (Kolosenským 1:27).


2. Mojžišova 24:16 nám hovorí o tom, ako Pánova sláva spočinula na vrchu Sinaj a oblak slávy ho prikrýval šesť dní. Toto nám niečo ukazuje; prítomnosť Božej slávy prijala viditeľnú podobu oblaku nad vrchom Sinaj. Pre zhromaždenie Židov na púšti bol prijateľnejší fyzický prejav Božej slávy, pretože boli ľuďmi zmyslov.

Avšak aj dnes sú v cirkvi ľudia, ktorí chcú mať vnímanie Božej slávy cez fyzické prejavy. Napríklad keď hovoríš, že Božia sláva bola prítomná na zhromaždení, tak očakávajú, že bolo vidieť oblak, alebo to bol nejaký fyzický prejav, ako to bolo v Starom Zákone. Ale Boží cieľ je viac, ako prejavovať slávu v budove alebo okolí.

Nepochybne niektorí ľudia by mali svoju vieru posilnenú, ak by videli niečo fyzické, ako napríklad oblak napĺňajúci miestnosť, ale je to preto, že sú bábätkami v Božích veciach. Ešte neprišli na vyššiu úroveň porozumenia a prejavovania sa Božej slávy. Pán Ježiš objasnil, že Božie Kráľovstvo nepríde pozorovateľne, ani to nie je niečo, čo by sme mali vyhľadávať okolo nás. Povedal, že Kráľovstvo je v tebe, to znamená v tvojom srdci (Lukáš 17:20-21).

Božia dokonalá sláva je v tvojom srdci! Kristus v tebe je Božia dokonalá sláva. Halleluja! Efezským 3:20 to opisuje ako „moc, ktorá pracuje v nás“.

Moc, ktorá pracuje v tebe, je Duch Svätý. On je Božou slávou a žije v tebe. Všimni si, že nepovedal: „...moc, ktorá bude prítomná v tvojom okolí“, nie! Pomazanie pôsobí z tvojho vnútra, preto pozri sa dovnútra na slávu, ktorá tam je.
Modlitba


Drahý nebeský Otec, ďakujem ti za Tvoju moc, ktorá vo mne pracuje. Stal som sa odbleskom a vyjadrením Tvojej dokonalej slávy a denne zjavujem tvoje cnosti a dokonalosť. Tvoja sláva napĺňa môj život a som naveky vďačný, že som sa stal odrazom a zrkadlom Tvojej dokonalej slávy, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Lukáš 17:21; 2.Korintským 3:18; Efezským 3:20

1-ročný plán: Ján 1:1-18; 2.Samuelova 15-17

2-ročný plán: 1.Korintským 3:1-9; Žalm 147-148