Čítanie z dňa:  3.05.2020
  Pastor Chris   

ŽIVOT JE ZÁVOD

Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli! (1.Korintským 9:24).


Rozšírený anglický preklad (AMPC) úvodného verša hovorí „Či azda neviete, že v pretekoch bojujú všetci bežci, ale [iba] jeden obdrží cenu? Preto bežte [svoj pretek] tak, aby ste mohli siahnuť [na trofej] a držať ju v rukách.“ Život je ako pretek / súťaž. Preto v týchto pretekoch života sa snaž utekať takým štýlom ako keď chceš získať cenu. „Neutekaj“ (respektíve neži) akoby o nič nešlo.

Pavol riekol vo verši 25 v prvom liste Korintským 9 „A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.“ Zdržať sa všetkého (tu kladie dôraz), znamená uplatniť seba kontrolu; hrať podľa pravidiel. V pretekoch života musíš byť pozorný ohľadne toho čo robíš a tiež ako žiješ, pretože tvojím cieľom je vyhrať závod.

Ak profesionálni bežci atletických pretekov utekajú za „porušiteľným vencom“ pričom sa dokážu tak veľmi nakopnúť s cieľom pretnúť cieľovú čiaru, o čo viac my veriaci, ktorí bežíme duchovný pretek a naša koruna je neporušiteľná? Zakaždým nažívaj s vedomím získania odmeny od Ježiša Krista.

Naše putovanie vo viere a podľa viery nie je len tak pre nič za nič. Na konci nás čaká odmena. Ak ju chceš vyhrať najskôr treba prejsť cez (určitú) disciplínu. K tomu aby si mal nádherný život, je potrebná disciplína; disciplína činiť Slovo a byť oddaný k vedeniu Ducha. To je garancia tvojho víťazstva.
VYZNANIE


Ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi. Som duchovný športovec, vybavený Slovom, pre život víťazstva. Chválme Hospodina!


Rozšírené štúdium: Židom 12:1; 1.Korintským 9:25 – 27

1.ročný Biblický plan: Ján 1:1 – 18 & 2.Samuelova 15 – 17

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 3:1 – 9 & Žalm 147 – 148