Čítanie z dňa:  3.06.2020
  Pastor Chris   

NADRADENÝ NAD CHOROBAMI A INFEKCIAMI

A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať, a KEBY VYPILI NIEČO SMRTONOSTNÉ, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví (Marek 16:17- 18).


Horeuvedený verš je naozaj mimoriadny, odkedy zjavuje čosi neobyčajné o tebe ako kresťanovi – novom stvorení. Ty sám máš nádvládu nad chorobami, neduhmi a slabosťami. Nachádza sa v tebe život aký nemožno infikovať žiadnym choroboplodným vírusom. Nemôžeš prísť na tvoje otrávenie z jedu ani zničenie.

Bez ohľadu čo ti bolo povedané, aký vírus sa dostal do tvojho systému, nič z toho nebude mať nad tebou moc. Ježiš povedal v Lukášovi 10:19 „Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí.“ Buď je to pravda, alebo lož a vďaka Bohu za túto pravda!

Mal by si žiť s vedomím toho ako si účastníkom na božskej prirodzenosti. Nesadaj do rovnakého kočiara s tými čo sú znepokojení a vyplašení zo šírenia infekčných chorôb. Pamätaj si, život v tebe je nadprirodzený a to znamená ako nie je udržiavaný krvou. ale Božím Duchom čo žije v tvojom vnútri: „A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás“ (Rímskym 8:11).

Predchádzajúci verš nepredstavuje žiaden sľub, ale živú realitu tejto chvíle, teraz ako Duch Svätý žije v tebe. On prináša život do tvojho fyzického tela. Možno popritom ako čítaš tento článok si dostal lekársku diagnózu o neliečiteľnej chorobe. Prehlasuj Slovo až pokým nadprirodzený život pôsobiaci v tebe nezíska prevahu. S vierou vo svojom srdci pokračuj s prehlásením „Ten istý Duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych je vo mne a teraz oživuje moje fyzické telo. Mám v sebe samotný život Boha a tento život dokáže zničiť chorobu a vírus. Kráčam v dokonalom božskom zdraví. Odmietam byť chorý!“

Kresťania ako ľudia vyšli (von) zo smrti a preto sú odlišného druhu (rasy). Biblia uvádza „ ... Ale vy ste vyvolená generácia ...“ (1.Petrov 2:9 ang KJV). Slovo „generácia“ je rovnakého rázu ako „rasa.“ Ty si špeciálny druh, nadradený voči diablovi, chorobe, vírusu a každej inej veci od diabla.

Vo sfére ducha preber kontrolu nad svojim životom a podmaň si vlastný svet i prostredie. Dokonca aj teraz, prehlás ako cez Slovo a podľa Ducha víťazne žiješ nad chorobu, nemocou a smrťou. Aleluja!
MODLITBA


Kráčam vo víťazstve a prevahe nad satanom, svetom i jeho systémom. Ďakujem Otče, za tvoj božský život pôsobiaci vo mne. Duchom Svätým a mocu tvojho Slova triumfálne žijem nad chorobami, neduhmi a infekciami, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Petrov 1:4; Rímskym 8:10 – 11 (študijná Biblia)

1.ročný Biblický plán: Ján 18:1 – 27 & 1.Kronická 11 – 13

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 15:20 – 28 & Príslovia 30