Čítanie z dňa:  3.09.2016
  Pastor Chris   

Nastav svoju vieru správnym smerom

...keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné (2.Korintským 4:18).


Boh ťa miluje a stará sa o teba bez ohľadu na výzvy a problémy, ktorým práve teraz čelíš. Vždy ťa chce vidieť víťaziť a žiť šťastne každý deň. Ježiš povedal: „Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet“ (Ján 16:33). Nikdy nedovoľ, aby ťa niečo znechutilo; cvič sa vo viere. Povedz si: „Proti nádeji verím v nádeji, že všetko spolu pôsobí na moje dobré (Rimanom 8:28).

Tvoj život je v Kristovi Ježišovi víťazný; odmietni sa uspokojiť s niečím menším. Veci sa možno nedejú tak, ako by si očakával, ale drž svoje vyznávanie Slova. Neprijímaj porážku a nepoddaj sa chorobe alebo čomukoľvek, čo zraňuje. Nehovor: „Bol som infikovaný,“ pretože si si všimol symptómy na svojom tele. Viera neberie ohľad na symptómy alebo okolnosti. Viera berie do úvahy Slovo.

Symptómy alebo diagnóza od lekára by nemali meniť tvoje vyznanie. Stále udržuj Slovo vo svojich ústach. Nezáleží na tom, ako sa cítiš alebo aké sú čísla na tvojom bankovom výpise; to nemení nič na tom, kto si. Odmietni byť posudzovaný podľa okolností. A tak nasmeruj svoju vieru správnym smerom. Tvoja viera je tvojou menou a s ňou nebude pre teba nič nemožné.

Každá nepriaznivá situácia, ktorej čelíš, je tvoja príležitosť na to, aby si zažil a zjavil Božiu slávu: „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy“ (2.Korintským 4:17). Nezáleží na tom, cez čo v živote prechádzaš, dopadne to dobre, pokiaľ odvrátiš svoje oči od podmienok alebo okolností k Slovu. Židom 12:2 hovorí: „Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery...“

On zdokonaľuje tvoju vieru; preto sa nikdy nevzdávaj. Nehovor: „Problémov je priveľa a tak sa vzdávam“; nie, vezmi štít viery. So svojou vierou môžeš uhasiť všetky ohnivé šípy zlého. Tvoja viera je štít, používaj ho.
Vyznanie


Požehnaný Boh, ktorý mi dáva víťazstvo cez nášho Pána Ježiša Krista a urobil ma viac ako víťazom. Dnes žijem triumfálne a vždy naplňujem Boží sen a prinášam slávu Jeho menu. Halleluja.


Rozšírené štúdium: Jakub 2:17-22;

1-ročný plán: 2.Korintským 1-2:4; Príslovia 12-13

2-ročný plán: 1.Tesalonickým 4:1-8; Jeremiáš 21