Čítanie z dňa:  3.11.2013
  Pastor Anita   

Nezmerateľná milosť a pokoj!

„Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, ktorí pre spravodlivosť nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista dosiahli vieru rovnocennú s nami. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami poznávaním Boha a Ježiša, nášho Pána!“ (2.Peter 1:1-2).


Existujú ľudia, ktorí lamentujú nad tým, ako veľmi chcú pokoj vo svojom živote, vo svojich domoch, vo svojej práci atď. a následkom toho prosia iných, aby sa za nich modlili, aby mali viac pokoja. Avšak takto sa to nestane, pretože Biblia nehovorí: „...pokoj a milosť sa vám rozmnoží cez modlitby“, ale cez poznanie Boha a Ježiša, nášho Pána. Môžete sa za nich modliť a oni sa aj môžu cítiť lepšie, ale všetko, čo dostanú, je dobrý „pocit“.

Boh chce, aby si mal niečo viac ako „pocit“. Chce, aby si žil Jeho Slovom! Čím viac Ho poznáš, tým viac milosti a pokoja si budeš môcť užívať vo svojom živote, Slovo „pokoj“ použité v 2.Petra 1:2 pochádza z gréckeho slova „eirene“, čo znamená pokoj s odpočinkom a prosperitou. Je podobné hebrejskému slovu „shalom“.

Inými slovami cez poznanie Boha a Ježiša, nášho Pána, zotrvávaš v odpočinku a prosperite! Všetko ohľadom tvojho života sa rieši správne. Nie si namrzený na nič. Bez ohľadu na to, čo sa deje, nie si rozrušený, lebo vieš, že veci môžu dopadnúť len na tvoje dobré.

Pokračuj v meditácii nad Božím Slovom! Udržiavaj spoločenstvo s Duchom a On ti odhalí viac poznania o Otcovi a Ježišovi, našom Pánovi, zahrnie ťa milosťou za milosťou, a tak prinesie znásobenú priazeň, povýšenie, rast, výhodu a ďalšie nespočítateľné požehnania do tvojho života.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju slávu, ktorá sa zjavuje v mojom živote. Ďakujem Ti tiež za to, že ma ozdobuješ svojou milosťou a dávaš mi život nekončiaceho pokoja a prosperity. Pôsobím výnimočne cez moc Tvojho Ducha Svätého, ktorý vo mne žije a vedie ma zo slávy do slávy, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:12; 1.Timoteovi 6:17

1-ročný plán: Židom 3; Jeremiáš 5-6

2-ročný plán: Ján 9:18-27; 1.Kronická 3