Čítanie z dňa:  30.03.2016
  Pastor Chris   

Modli sa za svoju krajinu

Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti (1.Timoteovi 2:1-2).


Pre teba ako kresťana je dôležité, aby si sa vždy modlil za svoju krajinu a za vodcov; či už je to tvoja rodná krajina, alebo krajina, kde žiješ. Niektorí ľudia nevedia toto; mnohokrát existuje silný duchovný boj za duše v národe. Keď žil Daniel, bojoval anjel s kniežaťom perzského kráľovstva (Daniel 10:10-13). Takéto duchovné konflikty sa dejú aj dnes nad krajinami vo svete. Existujú sily bojujúce za zničenie a zbedačenie národov. Ale sú tiež anjeli poslaní od Boha, aby chránili tieto národy a zabezpečili ich prosperovanie.

Pre mnohými národmi vo svete sú veľmi ťažké dni. Ale Pán chce, aby bol Jeho ľud pripravený. Keď sa modlíme, tak anjeli poslaní od Boha sú schopní naplniť svoju úlohu v národoch sveta. Takže v čase svojej osobnej modlitby si vyhraď čas, aby si sa modlil za svoju krajinu. Modli sa za prezidenta alebo predsedu vlády a vodcov v tvojej krajine.

Keď sa modlíme, spôsobujeme tlak v oblasti ducha proti silám temnosti a víťazíme nad nimi. V dôsledku toho je naplnený Boží zámer pre tú krajinu. Hovorí sa, že zlo víťazí, keď dobrí ľudia nič nerobia. Takže pokračuj v modlení sa za tvoju krajinu, aby Pánovo Slovo malo voľný postup a bolo oslávené (2.Tesalonickým 3:1). Naše modlitby umožňujú, aby bolo evanjelium neobmedzene rozširované. A keď Božie Slovo zaplní tvoju krajinu, tak zlo nemôže víťaziť.

Náš úvodný verš hovorí, že by sme sa mali modliť: „...za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.“ Keď tu Biblia hovorí o „pokoji“, znamená to stav odpočinku, keď všetko prosperuje a ide správnym smerom. Takýto život Boh očakáva od nás, aby sme ho žili a naše modlitby to uvádzajú do skutočnosti. Sláva Bohu!
Modlitba


Drahý Otec, modlím sa dnes za moju krajinu, aby bola vodcom udelená múdrosť a porozumenie na to, aby mohli robiť správne rozhodnutia v prospech ľudí a na rozširovanie evanjelia, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Jeremiáš 29:7; Rimanom 13:1; 2.Kronická 7:14

1-ročný plán: Lukáš 8:22-39; Józue 5-6

2-ročný plán: Rimanom 4:11-25; Žalm 102