Čítanie z dňa:  30.05.2015
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Vyvolený na to, aby si veril pravde

My sme však povinní vždy ďakovať Bohu za vás, bratia Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotinu na spasenie, keď vás posvätil Duchom a obdaril vierou v pravdu. Na to vás aj povolal naším zvestovaním evanjelia, aby ste dosiahli spásu nášho Pána Ježiša Krista ( 2. Tesalonickým 2: 13 - 14).


Boh si ťa vyvolil, aby ťa spasil cez posvätenie Duchom a vieru v pravdu. Toto je úžasné. Rozhodol sa spasiť ťa, ale toto spasenie sa môže uskutočniť len cez dve skutočnosti: Duch Svätý ťa posväcuje a ty veríš pravde! Ak si neuveril pravde, evanjeliu, On nemôže dokončiť tvoje spasenie. Takže Duch Svätý ťa oddeľuje (posväcuje), aby si uveril pravde; je to časť Jeho slávnej služby v tvojom živote, preto je potrebná Božia milosť, aby si uveril pravde.

Sú ľudia, ktorí veria iba klamstvám, ako keby boli týmto spôsobom naprogramovaní; sú vždy v konflikte s pravdou. Ale nie je to úžasné vedieť, že ty si bol vyvolený, aby si veril pravde? Keď k tebe prichádza Božie Slovo, napríklad ako sa to deje každý deň cez toto denné čítanie, tvoje srdce je na to pripravené; prijímaš to Slovo ochotne, pretože si bol vyvolený a máš schopnosť veriť pravde.

Úžasná vec na Božej pravde je, že vždy pozdvihuje, posilňuje a ochraňuje. Jeho pravda ťa nikdy nezmätie; a čo viac nie je ťažké ju rozpoznať; Jeho pravda je vyklonovaná v Jeho láske; je vždy neklamná, neomylná. Halleluja!

Pán Ježiš povedal vo svojej modlitbe k Otcovi v Jánovi 17: 17: „ Posväť ich v pravde - Tvoje slovo je pravda" (Ján 17: 17). Božie Slovo je pravda a pravda znamená skutočnosť. A ty si bol posvätený Duchom, aby si poznal, veril a chodil v realite nášho nebeského Kráľovstva. To mi pripomína slová nášho Pána v evanjeliu Lukáša 8: 10: „… vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho …“
Modlitba


Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že si si ma vyvolil, aby som poznal pravdu, veril jej a kráčal v realite môjho nebeského dedičstva. Tvoje Slovo pozdvihuje, posilňuje, ochraňuje a vedie ma aj dnes, keď mu venujem pozornosť! Ďakujem Ti za prejavovanie Tvojej slávy vo mne, keď žijem Tvojím Slovom, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené čítanie: Ján 1: 14; Jakub 1: 18

1-ročný plán: Ján 15:1-17; 1.Kronická 3-4

2-ročný plán: Marek 14:12-21; 4.Mojžišova 33