Čítanie z dňa:  30.05.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

KRESŤAN NEMÔŽE BYŤ POSADNUTÝ DÉMONOM

spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi (Efezským 2:6).


Mnohí majú otázku „Môže byť kresťan posadnutý démonom?“ Kresťan môže byť ovplyvnený démonom, ale zaiste nemôže byť ním posadnutý. K tomu, aby bol kresťan posadnutý démonom, by jedine došlo vtedy ako on, alebo ona sa vedome a schávlne (úmyselne) vzdajú svojej viery v Ježiša Krista, čo je klasifikované ako odpadnutie.

Podľa Biblie je nemožné dostať sa naspäť z takého stavu, pretože osoba sa svojvoľne odovzdala satanovi. Skutočný kresťan sa nikdy nemôže ocitnúť v podobnej situácii, pretože je nadradený satanovi. Bez ohľadu v akej forme sa kresťan nechá utláčať satanom, v deň keď si to uvedomí a povie „NIE“ bude koniec satanovým manipuláciam v živote veriaceho. Jakub 4:7 hovorí „oddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi - a utečie od vás.”

Problém pre kresťanov nikdy nie je posadnutie diablom; skôr ide o ponechanie sa zlým duchom, ktorí spôsobia u ľudí vykonanie hrozných vecí a v tom procese si zničia vlastné životy. Často takýto kresťania nie sú dostatočne znalí v Božom Slovo k tomu, aby žili odlišne (Ozeáš 4:6).

Kresťan je posadený s Kristom, vysoko nad všetky kniežatstvá, sily a mocnosti, dominancie ako aj každé jedno menom (Efezským 2:6; 1:19 – 21). Aleluja! Ak je to pravda (vďaka Bohu, že je to tak), prečo by potom niekto potreboval “vyslobodenie” od satana, o tobôž bol ním posadnutý? Dokonca aj vtedy keď je kresťan ovplyvnený či utláčaný diablom, riešením je vždy Božie Slovo. Žalm 119:130 ang KJV prehlasuje “Vstup tvojich slov prináša svetlo …” Ak si prijal Božie Slovo – Jeho svetlo do seba a akceptoval ho – ono dokáže vyhnať každú satanickú prítomnosť; dôjde na rozptýlenie tmy.

Tu vidíš dôvod prečo meditovanie a študovanie na Slove by malo byť tvojou hlavnou prioritou pre teba ako Božie dieťa. Poznaj Slovo a ostávaj v ňom pre uplatnenie svojej dominancie v Kristovi.
VYZNANIE


Kristus je vo mne povýšený – duch, duša a telo. Mám svetlo života. Temnota nemá vo mne nič. Ostávam plný radosti, pokoja, lásky, dobroty a trvale naplnený s Duchom pritom ako kráčam vo svetle Krista, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 1:19 – 23 (študijná Biblia); 1.Jánov 44; Marek 16:17

1.ročný Biblický plán: Ján 151 – 17 & 1.Kronická 3 – 4

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 14:20 – 30 & Príslovia 26