Čítanie z dňa:  30.06.2019
  Pastor Chris   

HOVORÍ K TEBE V „JAZYKU DUCHA“

Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. (Ján 10:27)


Často, keď hovoríme, že Boh k nám prehovoril, niektorí sa čudujú: „Akým jazykom hovorí?“ Chcú vedieť, ako môžu aj oni počuť Boha. Boh je Duch a hovorí k tvojmu duchu. To, čo sa musíš naučiť, je počúvať Ho srdcom – tvojím duchom.

Keď si sa znovuzrodil a prijal si Svätého Ducha, tak si jedno s Pánom. Prišiel, aby v tebe prebýval, a premiešal sa s tvojím duchom. Biblia hovorí: „Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch.“ (1. Korintským 6:17) Takže Jeho hlas v tvojom duchu bude nezameniteľný. Jediné, čo musíš urobiť, je počúvať Ho vo svojom vnútri. Pozná každý jazyk. Môže s tebou hovoriť v akomkoľvek jazyku.

Najdôležitejšia vec ohľadom toho, že k tebe Boh hovorí, nie je jazyk, ktorý On používa, ale to, či tvoj duch prijal Jeho slová. Prehovára k tebe v „jazyku ducha“, lebo hovorí s tvojím duchom. To tvoja myseľ sa viaže k jazyku.

Jazyk je tvorený zvukom pre tvoj intelekt. Ale Boh nie je myseľ, ani sa neobracia na tvoju myseľ. Na komunikáciu s tebou nepotrebuje tvoje rozumové schopnosti. Výsledkom je, že On svoje posolstvo nemusí vyjadriť v jazyku pre tvoj intelekt.

Nech už k tebe hovorí v akomkoľvek ľudskom jazyku, ak ty neuchopíš Jeho odkaz vo svojom duchu, tak nebude mať žiadny vplyv ani význam. Musí sa dostať do tvojho ducha. Ak máš slová len vo svojej mysli, môžeš dokonca zabudnúť, čo Boh povedal, ale tvoj duch si zapamätá.

Okrem toho, keď Boh k tebe hovorí, tvoj duch sa okamžite rozžiari a vydáva svedectvo, že to je On, kto sa ti prihovára. Je to presne tak, ako povedal Ježiš v našom úvodnom verši: „Moje ovce počúvajú môj hlas…“

Trénuj svojho ducha, aby bol spoľahlivým prijímačom Božích slov a signálov. Aktivuj ho častým hovorením v jazykoch. Je tiež veľmi dôležité, aby si sa Písmo učil naspamäť, pretože On nikdy nehovorí nič mimo svojho slova. Sláva Bohu!
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem Ti za schopnosť počuť a rozpoznávať Tvoj hlas. Keď ku mne hovoríš cez Tvoje slovo a radíš mi v mojom vnútri, ja odpovedám na Tvoje vedenie, pobádanie a pokyny a prijímam tomu zodpovedajúce požehnania v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 5. Mojžišova 4:36; Žalm 62:11; Ján 16:13; Rímskym 8:14

1. ročný Biblický plán: Skutky 15:1 – 21 & Ester 1 – 4

2. ročný Biblický plán: Lukáš 5:27 – 39 & 5. Mojžišova 28