Čítanie z dňa:  30.08.2013
  Pastor Anita   

Ukotvi svoj život na Jeho Slove

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú (Matúš 24:35).


Božie Slovo je zaručený prostriedok zmeny, ktorý ťa môže premieňať zo slávy do slávy. Je možná akákoľvek pozitívna zmena, po ktorej v živote túžiš. Nemusíš nad tým bedákať, obráť sa k Slovu. Nájdi si, čo Slovo hovorí ohľadom toho, s čím sa zaoberáš a potom začni meditovať. 1.Timoteovi 4:15 nám hovorí o nevyhnutnom výsledku meditovania nad Slovom – tvoj úspech a prosperita bude zjavná: „Medituj o týchto veciach, oddaj sa im úplne a potom bude tvoje napredovanie zjavné všetkým“ (angl. preklad).

Dnes žijú mnohí v tomto svete v strachu, sledujú neistú svetovú ekonomickú situáciu a je to preto, lebo ich životy nie sú ukotvené na Božom večnom Slove. Keď je tvoj život ukotvený na Slove, nič tebou nepohne. Keď sú ľudia skľúčení, kričiaci a sťažujúci sa na problémy vo svete, tebou nič nepohne.

Jób 22:29 (angl. preklad) hovorí: „Keď sú ľudia zrážaní dole, povieš: Bude povýšenie...“ Inými slovami, keď je tvoj život ukotvený na Slove, si ako strom zasadený pri riekach – navždy vyživovaný! Nevieš, kedy príde horúčava, ale ty vždy žiariš, si produktívny a vynikáš zo slávy do slávy. Tvoj úspech a prosperita nie sú v rukách nijakej vlády, ani nie sú určované rozmarmi svetovej ekonomiky alebo premenlivými ľudskými názormi. Skutočný úspech a prosperita sú založené na Slove.

Ak túžiš po živote nepretržitého pokroku a stále rastúcej slávy, živote, ktorý je bezpečný, stabilný a istý, tak musíš pokračovať žiť v Slove. Stále študuj a medituj o Slove. Využi príležitosť počúvať Slovo cez každý dostupný prostriedok. Ak dobre a dosť dlho počúvaš, Slovo sa zmieša s tvojím duchom a dá ti mimoriadnu mentalitu výnimočnosti, autority, víťazstva, úspechu a veľkosti.
Vyznanie


Slovo Božie je mojím životom, je pre mňa prirodzené žiť v Slove a žiť Slovom. Moje napredovanie prostredníctvom Slova je zjavné všetkým! Keď dnes uvádzam do činnosti Slovo, premieňam sa do slávy, ktorú vidím v Slove a som naplnený všetkou Božou plnosťou. Sláva Bohu!


Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Jakub 1:23-25; Žalm 119:89

1-ročný plán: 1.Korintským 14; Príslovia 3-4

2-ročný plán: Lukáš 19:41-48; 1.Samuelova 18