Čítanie z dňa:  31.03.2014
  Pastor Chris   

Dáva väčšiu schopnosť!

Múdry muž je silný; a človek, ktorý má poznanie, rozhojňuje svoju silu (Príslovie 24:5 angl. preklad).


Hebrejské slovo „sila“ použité v úvodnom verši je „koach“; na viacerých miestach Biblie je tiež preložené ako „schopnosť“ alebo „moc“. Napríklad v Izaiášovi 40:29 je to isté hebrejské slovo preložené ako „sila“: „Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho.“ To znamená, že Boh dáva schopnosť alebo silu slabému.

Príslovie 24:5 nám hovorí, že človek poznania (rozumný človek) narastá v sile (moci). To znamená, že cez poznanie Božieho Slova znásobuješ svoje schopnosti; zistíš, že existuje tak veľa, čo môžeš urobiť. Boh nás poveruje úlohami podľa schopností, ktoré nám dal. Preto bez ohľadu na to, čo robíš, pracuje v tebe božská schopnosť; avšak nikdy nebudeš schopný robiť nad schopnosť od Boha, ktorá v tebe pracuje! Nemôžeš robiť viac, než to, na čo Ťa svojou milosťou uschopnil.

Existujú ľudia, ktorí majú schopnosť viesť firmu s obratom mnohých miliónov. Niektorí majú schopnosť viesť stredne veľkú firmu, zatiaľ čo iní môžu pôsobiť len v malom merítku. To isté platí aj v oblasti vodcovstva; môžeš viesť ľudí len v rozsahu schopnosti, ktorú ti dal Boh. Existujú ľudia, ktorí môžu viesť len svoju biologickú rodinu; mimo nej nevedia viesť nikoho ďalšieho. Sú takí, ktorí môžu riadiť celé mesto a existujú takí, ktorí riadia celú krajinu; záleží to od schopnosti, ktorú ti Boh dáva.

Takže keď chce Boh zlepšiť tvoj život, urobí to tak, že zväčší tvoju schopnosť; tvoju kapacitu robiť viac. Jakub 4:6 hovorí: „Ale dáva viac milosti...“ Dáva ti viac milosti a milosť okrem iných požehnaní prináša do tvojho života schopnosti, pretože Boh túži dosiahnuť cez teba viac. Urobí ťa efektívnejším, takže s tými istým úsilím, ktoré si vynakladal predtým, vyprodukuješ väčšie výsledky.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za poznanie Tvojho Slova v mojom duchu, ktoré spôsobuje, že moje schopnosti narastajú. Som posilnený, aby som robil všetky veci, som dostatočný v Tvojej dostatočnosti. Rozpoznávam Tvoju moc, ktorá vo mne pracuje, aby som vynikajúco uskutočnil všetko, čo si pre mňa dnešný deň určil, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:29; 2.Korintským 3:5

1-ročný plán: Lukáš 8:40-56; Józua 7-9

2-ročný plán: Rimanom 5:1-11; Žalm 103