Čítanie z dňa:  31.08.2012
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Dôveruj Pánov vždy!

Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v živého Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie, (1.Timoteovi 6:17).


Príbeh kráľa Asa z Judska je dosť poučný, čo sa týka dôležitosti dôverovania Pánovi v každom čase. Kráľ bol úžasný človek, ktorému Boh niekoľko krát predivne pomohol proti jeho nepriateľom. V jednom prípade bol kráľ úplne prevýšený počtom nájazdových vojsk; prišlo proti nemu viac ako milión vojakov. Potom Biblia hovorí, že Asa zavolal k Pánovi a Boh ho počul a pomohol mu poraziť nepriateľov (2.Kronická 14:11 – 12).

Niekoľko rokov neskôr, keď vďaka Bohu prosperoval, stal sa z neho bohatý kráľ a už nebolo viac žiadnej vojny. V tomto období Baša, Izraelský kráľ, vyšiel proti Judsku a zabral niektoré z jeho území a začal na nich budovať mestá. Asa namiesto volania k Hospodinovi, tak ako to urobil predtým, išiel za sýrskym kráľom a ponúkol mu peniaze, aby sa stal jeho spojencom proti Izraelskému kráľovi. Ale tu je to, čo mu Boží prorok povedal: „ Pretože si sa spoľahol na sýrskeho kráľa, a nespoľahol si sa na Hospodina, svojho Boha, uniklo ti z ruky vojsko sýrskeho kráľa (2.Kronická 16:7).

To je v skutočnosti hlavný problém s tými, ktorí dôverujú svojím peniazom, že sú riešením v deň trápenia namiesto toho, aby vložili svoju dôveru v Pána. Biblia nám hovorí, ako Asa nakoniec ochorel a zomrel: „V tridsiatom deviatom roku svojej vlády Asa veľmi vážne ochorel na nohy. Ale ani vo svojej chorobe nevyhľadával Hospodina, iba lekárov.” Spoliehal sa na svoje peniaze a uchýlil sa k doktorom pre pomoc; to je typický telesný prístup a tento ho stál aj vlastný život.

Nikdy nedopusť, aby čokoľvek odvrátilo tvoju pozornosť od Pána. Nech je Duch vždy na prvom mieste v tvojom živote. Nech sa toto stane tvojím princípom; zásadou, podľa ktorej budeš žiť tak, aby si vždy dôveroval Pánovi.
Modlitba


Nebeský Otče, som tak vďačný, že som dnes požehnaný Tvojou múdrosťou. Ty si moje svetlo a sila môjho života! Navždy budem vkladať v Teba dôveru ohľadom pomoci a vedenia na ceste víťazstva, ktorú si pre mňa pripravil predtým, ako bol stvorený svet, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Rimanom 8:6; Žalmy 118:8 – 9; Žalmy 125:1; Príslovia 3:5

1 – ročný plán: 1.Korintským 15:1 – 34; Príslovia 5 – 7

2 – ročný plán: 1.Tesalonickým 2:1 – 9; Jeremiáš 17