Čítanie z dňa:  31.08.2017
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

EŠTE VIAC MILOSTI PRE TEBA

Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť (Jakub 4:6).


Milosť je nadprirodzený vplyv (pracujúci) v tebe, ktorý spôsobí prospech všetkého čo robíš; ide o nebeské uschopnenie zapríčiniť navýšenie, povýšenie a pokrok! Avšak je na tebe do akého stupňa dovolíš Božej milosti v tebe reflektovať aj navonok. Čím viac napĺňaš svoje srdce s Božím Slovom a Duch Svätý intenzívnejšie pracuje v tvojom živote o to väčšie dielo milosti uvidíš navôkol.

Dokážeš to a mal by si navýšiť vonkajšie prejavenie Božej slávy na takú úroveň, kedy to ostatní ľudia budú vidieť a začnú svedčiť. Možno nebudú schopní podať vysvetlenie, ale aj tak začnú velebiť Boha za Jeho oslnivú dokonalosť v tebe ako aj vo všetkom čo robíš.

Niektorí Kresťania sa pýtajú Boha na viac pomazania, avšak nikde v Biblii sa neuvádza, že Boh udeľuje viac pomazania. Všetko čo potrebuješ je viac milosti. Viac milosti znamená väčšiu kapacitu pre dosiahnutie, či urobenie ešte viac vecí. Pritom ako máš úspech a napreduješ, Boh rozšíri tvoje prostredie; On navýši tvoju schopnosť. Aleluja!

Možno si doteraz riadil malú firmu na určitej úrovni a teraz chceš začať rásť na desaťnásobok, alebo dokonca stonásobok – potrebuješ viac milosti. Inakšie sa môže stať, že nebudeš schopný udržať krok s novým stupňom rastu a navýšenia, pretože nemáš kapacitu riadiť podnikanie v takom rozsahu. Niektorí ľudia si myslia, že v podobných okolnostiach to čo potrebujú sú peniaze. Nie. Jednoducho potrebujú viac milosti.

Židom 4:16 hovorí „Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.“ Akú milosť chceš? Je to milosť pre uzdravenie? Ide o milosť pre znásobenie v podnikaní? Je to milosť pre získavanie duší? Boh hovorí, aby si smelo prikročil k trónu milosti a získal milosť akú potrebuješ. Zober si ju. Nepotrebuješ sa pýtať; ona je tvoja a čaká na vyzdvihnutie.

Môžeš mať výhodu tej milosti priamo teraz a pokarhať rakovinu von zo svojho tela. Využi tú milosť priamo teraz a vykroč von z tej choroby. Sláva Bohu!
Modlitba


Drahý nebeský Otec, ďakujem za milosť aká sa nachádza v Kristovi Ježišovi. Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, využívam túto milosť pre uskutočnenie veľkých činov pre Kráľovstvo Božie. Pritom ako meditujem na Tvojom Slove, milosť je znásobená v mojom živote a moja kapacita pre dosiahnutie ešte viac činov a výkonov pre Kráľovstvo je navýšená, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 1:17; 2. Timoteovi 2:1; 1. Peter 1:2

1.ročný Biblický plán: 1. Korintským 15:1 – 34; Príslovia 5 – 7

2.ročný Biblický plán: Lukáš 20:1 – 8; 1. Samuel 19