Čítanie z dňa:  31.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

VŠETKO JE ČASŤ BOŽIEHO PLÁNU

Nepodriaďujte seba k štandardom tohto sveta, ale dovoľte Bohu z vnútra premeniť vás kompletnou obnovou vašej mysle. Potom budete schopní poznať Otcovu vôľu – čo je dobré a dokonalé a čo Mu prináša potešenie (Rímskym 12:2 ang GNB).


Každý človek, ktorý vstúpi do tvojho života ako kresťana, zohráva určitú rolu buď dobrú, alebo zlú. Počas svojej cesty životom zaiste postretneš rôznych ľudí. Bez ohľadu aký vzťah majú s tebou, rozoznaj jedno: Boh ich umiestnil pozdĺž tvojej cesty pričom tak urobil na tvoju výhodu.

Nezáleží či ide o nápomocných, alebo nevraživých ľudí; ich vzťah s tebou je súčasť Božieho plánu pre tvoje povýšenie. Keď to raz pochopíš budeš mať radosť a ostaneš vďačný Bohu za každého jedného, kto príde do tvojho sveta. Jeden skadateľ raz povedal „Celý svet je javisko a všetci muži a ženy sú len herci; každý má svoj vstup a výstup a jeden človek vo svojom čase hrá mnoho častí.“

Tvoja jediná starosť by mala byť ako potešiť tvojho nebeského Otca. Netráp sa zlom páchaným voči tebe; ignoruj negatívne skutky, komentáre a zlé zaobchádzanie zo strany iných ľudí. K tým ktorí ti ublížili, alebo sa protive správajú voči tebe odpovedaj jedine s láskou.

Odkedy Biblia spomína „ ... láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný“ (Rímskym 5:5), tá najväčšia a najvyššia kvalita Božieho charakteru je žiť Jeho láskou v tebe. Ty si svedectvom Otcovej lásky a tvoj život dokáže presvietiť tú veľkú lásku – nepodmienečnú a samo dávajúcu. Aleluja!
VYZNANIE


Pretože Božia láska je Duchom Svätým hojne rozliata v mojom srdci, nie je podstatné ako zaobchádzajú so mňou, odpovedám jedine s láskou a vľúdnosťou. Každý deň a pri všetkých okolnostiach žijem podľa tejto lásky, ktorá pôsobí vo mne a meno Ježiš môže byť tak oslávené. Amen. Rozšírené štúdium: Matúš 5:43 – 48


1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 15:1 – 34 & Príslovia

2.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 2:1 – 9 & Jeremiáš 17