Čítanie z dňa:  31.08.2021
  Pastor Chris   

SME SEBESTAČNÍ

Nehovorím to preto, že mám potrebu; lebo ja som sa naučil, nech som v akomkoľvek stave, byť spokojný (pristať na to čo) mám (Filipským 4:11 ang KJV).


Jeden z atribútov Boha je sebestačnosť; teda úplná nezávislosť. Boh od nikoho nič nepotrebuje a to v žiadnom ohľade. Komplet všetko sa nachádza v Ňom. Boh nepotrebuje „silu“ On je sila. Nepotrebuje „múdrosť“, lebo Boh je múdrosť. On nepotrebuje „spravodlivosť“ pretože Boh je spravodlivosť. On je autonómny (sám existujúci) a sebestačný Boh. Vedel si, že takýto život dal aj tebe?

Podobne ako je to u Boha, ani ty nemusíš závisieť na vonkajších silách či faktoroch. Všetko potrebné pre naplnenie toho čo Boh od teba chce dosiahnuť a stať sa tým k čomu ťa stvoril, sa (už) nachádza v tebe. Pozrime sa bližšie na slovo „byť spokojný“ z horného verša. Po grécky znie „autarkes“ a odtiaľ máme pojem „autarchia.“

Autarchia je systém ekonomicko-hospodárskej politiky, založený na nezávislosti od vonkajších faktorov; teda byť sebestačný. Keď študuješ 2.Korintským 9:8 (ang AMPC) vidíš veľmi jasne aká je vôľa Boha pre Jeho deti. Píše sa tam „A Boh je schopný vyslať k tebe všetku milosť (každú priazeň a pozemské požehnanie), aby si zakaždým a pri všetkých okolnostiach, nech je potreba už akákoľvek bol sebestačný [vlastnil dostatok bez nutnosti žiadať pomoc či podporu, ostal vybavený v hojnosti pre každé dobré dielo a dobročinný dar].“

Dá sa tomu ľahko porozumieť, pretože v skutočnosti kresťan je ten v ktorom prebýva Kristus a Kristus je všetkým. Keď máš Krista potom si plný; patrí ti všetko. To bola jedna z vecí nad ktorou som v mladosti veľa rozjímal. Rozhodol som sa, že taký bude môj zážitok a tak sa aj stalo.

Rozhodni sa žiť v požehnaniach a hojnosti, pretože taký je život aký ti Boh dal v Kristovi. Odmietni dovoliť okolnostiam určovať alebo diktovať výsledok tvojho života. Ži v Božom Slove. Ak si si náhodou myslel, že to čo vo svojom živote potrebuješ je moc, sám Duch Svätý – Božia moc, žije v tebe. Jeho moc v tebe je vrodená; samo generujúca. Tvoja zodpovednosť je aktivovať túto moc a uplatniť ju v každom čase. Spoznaj kto si a následne ži podľa toho, nezávisle od okolností. Aleluja!
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem lebo si mi daroval všetko potrebné pre život a zbožnosť. Bez ohľadu čo sa deje, vždy budem na vrchu, lebo všetko čo potrebujem pre absolútne víťazstvo a nadprirodzenú prosperitu sa už nachádza v mojom duchu. Vynášam zo seba úspech a kráčam dopredu zo slávy do slávy, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 3:5 (študijný preklad); 1.Jánov 4:4; 2.Petrov 1:3; Kolosenským 1:27

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 15:1-34 a Príslovia 5 – 7

2.ročný Biblický plán: Lukáš 20:1-8 a 1.Samuelova 19