Čítanie z dňa:  4.03.2016
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Skutočný kresťanský život

Toto však tiež vedz Timoteus, že v posledných dňoch bude veľmi ťažké byť kresťanom (2.Timoteovi 3:1 angl. preklad).


Apoštol Pavol v úvodnom verši varoval pred veľmi nebezpečnými časmi v posledných dňoch a chcem, aby ste si všimli, aké slová vybral. Všimnite si, že nepovedal, že v posledných dňoch bude nemožné byť kresťanom; nie! Ale používa slovo „ťažké“. Prečo mnohí zistia, že je ťažké byť kresťanom v tieto posledné dni? Je to kvôli zložitým problémom, ktorým budú čeliť, ktoré by v skutočnosti nemali byť problémom, ak by boli v spoločenstve s Duchom Svätým.

Bez Ducha Svätého neexistuje kresťanstvo. Jediný spôsob, ako žiť skutočný kresťanský život, je cez Ducha Svätého. Bez ohľadu na to, ako krásne, pokojne alebo super môže niekto vyzerať, ak ten človek nemá Ducha Svätého, nemôže žiť ako kresťan. Ľudská „dobrota“ alebo samospravodlivosť nie je definíciou kresťanstva. Kresťanstvo znamená to, keď je v tebe Kristus v tebe živý a koná v tebe; Kristus sa ubytoval v tebe, v tvojom srdci, doslova žije v tebe cez Ducha Svätého. Toto je skutočné kresťanstvo!

Ježiš je v nebi. Jediný spôsob, ako žije v tebe, je cez Ducha Svätého. Ak v tebe Duch Svätý nežije, nezáleží na tom, aký láskavý a dobrý si; ľudia môžu hovoriť, že si úžasný; ale ty nie si kresťan. Je to Duch Svätý, ktorý ťa privádza ku Kristovi. 1.Korintským 12:13 hovorí: „Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno telo...“ On je ten, kto prichádza na teba a krstí alebo ponorí ťa do Krista, aby si sa stal údom Kristovho tela prostredníctvom nového narodenia.

On ťa vovádza do Krista a robí ťa Božím chrámom, ale musíš Ho prijať, aby v tebe žil. Ak žije v tebe a stal sa Pánom tvojho života, urobí ťa vždy víťazom! Pomôže ti, aby si žil skutočný kresťanský život; život absolútnej nadvlády, trvalého víťazstva a neustáleho úspechu.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma posilňuješ nadprirodzenou schopnosťou a vybavuješ ma všetkým potrebným, čo potrebujem k tomu, aby som žil božský život. Cez Ducha Svätého, ktorý vo mne žije, oznamujem úžasné skutky a zjavujem silu a dokonalosť božskosti v mojom okolí, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 1:8; Lukáš 24:49

1-ročný plán: Marek 10:32-52; 4.Mojžišova 14-15

2-ročný plán: Skutky 24:1-9; Žalm 56