Čítanie z dňa:  4.04.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

NABUĎ SVOJHO DUCHA PRE ODPOVEDE

Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstvá (Korintským 14:2).


Niekedy ľudia zažíjú vo svojich životoch verci, ktoré by nemali a ostanú z toho úplne mimo čo sa odpovedí týka. Napríklad ako kresťan môžeš pocítiť bolesť či nepohodlie, ktoré nie a nie odísť. Možno si sa modlil, pohrozil tej bolesti a dokonca vyhnal aj diabla, no celé to skončilo bez účinku. Následne začneš uvažovať aký bude asi skutočný problém. Pre získanie odpovede skús nahliadnuť do svôjho ducha.

Ako Božie dieti by sme sa nikdy nemali ocitnúť v tme. Ak urobíš čo hovorí Písmo, môžeš poznať čokoľvek. Hovor v jazykoch a príjmi odpovede zo svojho ducha – tvojho vnútorného človeka. Onedlho tajomstvá týkajúce sa konkrétnej situácii vstúpia do tvojho porozumenia. Ježiš povedal „ … Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života” (Ján 8:12). Nemal by si kráčať v tme čo sa týka tvojich financií, zdravia, kariéry, podnikania, cirkevnej služby ani inej oblasti života.

Božie svetlo už pôsobí v tvojom duchu. Biblia hovorí „Hospodin bdie nad dychom človeka, skúma najvnútornejšie časti jeho tela” (Príslovia 20:27). Ak máš otázky o svojom zdraví prípadne niečom inom hovor v jazykoch. Ako prvé sa nesnaž utekať za doktorom ani na miesto kde si myslíš, že nájdeš pomoc. Najskôr to konzultuj s Duchom Svätým; ostaneš užasnutý ako rýchlo sa Jeho svetlo a múdrosť v tebe nabudia a On ti presne ukáže čo podniknúť. Nachádza v tebe za účelom pomoci pochopenia určitých vecí ohľadom teba a života celkovo. Ukáže ti budúcnosť a bude ťa viesť ku špecifickým krokom v línii s tým aké sú Jeho plány pre tvoj život. Aleluja!
MODLITBA


Drahý Otče, ďakujem za vedenie ma tvojim Duchom. Ako hovorím v jazykoch, oči môjho porozumenia sú zaplavené svetlom. Odkedy mám v mojom duchu svetlo života už viac nekráčam v tme. Tvoje svetlo a múdrosť ostávajú vo mne aktívne nabudené pri každom probléme akému čelím, ukazujúc mi tak presne čo urobiť, ako to urobiť a kedy to urobiť, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Rímskym 8:26 – 27; Júdov 1:20; 1.Korintským 2:11 – 12

1.ročný Biblický plán: Lukáš 10:1 – 24 & Józue 20 – 22

2.ročný Biblický plán: Rímskym 7:1 – 11 & Žalm 107