Čítanie z dňa:  4.06.2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

MÔŽEŠ HOVORIŤ K ČOMUKOĽVEK

Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu. (Marek 11:23)


Ježišov výrok z úvodu odhaľuje nielen to, že naše slová sú mocné a stanú sa skutočnosťou, ale takisto, že dokážeš hovoriť k čomukoľvek. Áno, k ČOMUKOĽVEK! Je to tak, pretože celé stvorenstvo, či už živé, či neživé, má svoju inteligenciu. V Božom slove je to veľmi jasné. Ježiš hovoril k vetru, moru (Marek 4:39) a dokonca prehovoril aj k stromu (Marek 11:14).

Keď študuješ prvú kapitolu 1. Mojžišovej, prídeš na to, prečo má všetko svoju inteligenciu. V 3. verši Biblia uvádza: „A Boh povedal ...“ V nasledujúcich veršoch nachádzame veľa príkladov, kde Boh vyslovil Slovo a všetko, čo povedal, sa aj stalo, začalo existovať, a zachovalo si úroveň inteligencie.

Napríklad, keď nariadil vode, nech vydá ryby, voda si to zapamätala a zaplnila sa rybami. Ako voda, tak aj ryby, čo z nej vyšli, boli napojené na program z Božieho slova.

Keď Boh hovoril k tým živlom, odovzdal im a naprogramoval energiu a ony si ju uchovali. Preto keď ty ako Božie dieťa rozprávaš, uisti sa, že to, čo hovoríš, je v súlade s Božím slovom. Pamätaj si, tvoje slová sú nabité autoritou a mocou. Haleluja!

Hovor k svojmu telu, autu, podnikaniu, nástrojom, s ktorými pracuješ, k svojmu nábytku a všetkému, čo je s tebou prepojené – všetko to má nejakú inteligenciu. Hovor to, čo chceš vidieť a čo chceš, aby tie veci vytvorili, a tak sa aj stane. Pomocou svojich úst, svojich slov, naplánuj a naviguj svoju cestu a naprogramuj svoj život pre dokonalosť, z víťazstva do víťazstva a zo slávy do slávy.
VYZNANIE


Môj život je na Božiu slávu. Kráčam v dokonalosti a Pán zdokonaľuje všetko, čo sa ma týka. Jeho milosť je prehojná nado mnou, Jeho moc sa nachádza v mojich slovách a spôsobuje, že sa naplnia. Dnes chodím v spravodlivosti, víťazstve, nadvláde a úspechu. Nech je požehnaný Boh!


Rozšírené štúdium: Ezechiel 37:4 – 10; Príslovia 18:21

1. ročný Biblický plán: Ján 18:28 – 19:1 – 16 & 1. Kronická 14 - 16

2. ročný Biblický plán: Marek 14:66 – 72 & 5. Mojžišova 2