Čítanie z dňa:  4.08.2019
  Pastor Chris   

VŽĎY HOVORIŤ PRAVDU

Šesť vecí nenávidí Hospodin a sedem je pre Neho ohavnosťou: pyšné oči, lživý jazyk a ruky prelievajúce nevinnú krv, srdce, čo zákerné zámery snuje, nohy, čo chvatne bežia k zlému, falošného svedka, ktorý sipí lož, a toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi (Príslovia 6:16 – 19).


Niektorí ľudia akoby nevedeli dať stopku za určitými nepríjemnými zvykmi ako je napríklad klamstvo. Odvtedy čo si sa znovuzrodil máš iný charakter. Už viac nie si v otroctve hriechu či satana, pretože si bol oslobodený od smrti a zákona hriechu. Samotná vec čo spôsobuje, že ľudia hrešia bola v tvojom živote odstránená.

Preto môžeš teraz povedať „Nie“ na akýkoľvek zlozvyk a ten skončí. Jediné čo je k tomu potrebné je tvoje rozhodnutie a disciplína držať sa Slova. Slovo nám hovorí „Preto odložte lož“ a ty si povedz „Budem vždy hovoriť len pravdu bez ohľadu o čo ide!“

Dokážeš sa zbaviť čohokoľvek o čom vieš, že je to nedobré. Potrebuješ sa len rozhodnúť. Rímskym 6:14 hovorí „Hriech totiž nebude panovať nad vami; lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.“ Hriech ťa už viac nemôže držať v zajatí. Odkedy máš novú náturu – Boží charakter, nepríde k tomu že urobíš niečo čo viac už nechceš robiť.

Náš úvodný verš počíta lživý jazyk a falošného svedka medzi veci ktoré sa Pánovi priečia. Preto daj bokom klamstvo. Nie je to súčasť tvojej novej nátury v Kristovi. Biblia uvádza „a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy“ (Efezským 4:24). Teraz keď si v Kristovi a obločený do nového človeka, znamená to byť odlišný. Rozprávaj podľa toho. Hovor vždy pravdu.
MODLITBA


Drahý nebeský Otče, ďakujem za môj život v Kristovi. Obliekol som si nového človeka stvoreného v spravodlivosti a opravdivej svätosti. Dal som bokom telesné veci a teraz žijem iba pravdou Božieho Slova. Ďakujem za uvedenie ma do slobody Ducha, pritom ako kráčam v sláve môjho nového života a prirodzenosti v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Zachariáš 8:16; Kolosenským 3:8 – 10; Efezským 4:25

1.ročný Biblický plán: Rímskym 8:1 – 17 & Žalm 68 – 69

2.ročný Biblický plán: Lukáš 13:1 – 9 & Sudcovia 10