Čítanie z dňa:  4.08.2020
  Pastor Chris   

ŽIVOT (POSTAVENÝ) NA BOŽOM SLOVE

Povedal im: A kde je vaša viera? Oni sa však báli a divili, hovoriac medzi sebou: Kto je Tento, že rozkazuje i vetrom i vode a poslúchajú Ho? (Lukáš 8:25).


Istý mládenec bol smrteľne chorý a mysle si, že ide zomrieť. Jeden piatkový večer ho priniesli ku mne. Potom čo mi vysvetlil aké mal problémy, povedal som „Uvidíme sa v nedeľu.“

Neskôr zdieľa svoje svedectvo v ktorom povedal „keď mi pastor Chris povedal ´uvidíme sa v nedeľu´ vedel som, že do nedele nezomriem, pretože sa máme stretnúť.“ Mladík sa pevne držal toho slova ohľadom nášho dohodnutého stretnutia. Eventuálne sme mu slúžili a on sa zázračne zo všetkého dostal.

Takto nejak znamená žiť svoj život na Božom Slove. Keď vezmeš Slovo, ktoré sa k tebe dostalo od Boha a ukotvíš naň svoj život; žiješ podľa neho. Privádza to na myseľ zážitok medzi Ježišom a Jeho učeníkmi pri istej udalosti. Povedal im „ ... Prejdime na druhú stranu jazera …” (Lukáš 8:22). Počas plavby nastalo veľmi veterno až v kritickom bode vyľaknutí učeníci začali kričať na Majstra hovoriac „ ... Majstre, majstre, hynieme ...“ (Lukáš 8:24).

Majstrova odpoveď na ich volanie je presne čo vidíme v našom úvodnom verši. Opýtal sa ich „Kde je vaša viera?“ Jeho otázka nebola o vetre ani búrke. Miesto toho, Ježiš vlastne hovoril „Povedal som vám, že prejdeme na opačný breh. Ak som tak povedal, potom musíme doraziť na druhú stranu a to bez ohľadu na besniaci vietor a rozbúrenú vodu; cestou nezahynieme!“ Inak povedané Ježiš hovoril „Mali ste sa spoľahnúť na moje slová.“

Nezáleží na tom čo sa deje okolo teba, odmietni byť agitovaný. Nebuď znepokojený ekonomickým či politickým vetrom okolo seba; ži svoj život na Božom Slove. Postav svoj život na Jeho Slove a vedz pokiaľ Slovo nenaplníš, nič ťa nemôže zastaviť; nič ťa nemôže zničiť. Zaujímaj sa o Božiu prácu , nebojácne a bez zastrašenia káž evanjelium. Aleluja!
VYZNANIE


Som kompletne oddaný k službe Slova. Skrz štúdium a rozjímanie sa Slovo mieša s mojím duchom, prinášajúc tak do mňa posolstvo aké so sebou nesie. Odpovedám na situácie a okolnosti z pohľadu Slova. Preto žijem víťazne každý deň, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Józue 1:9; Lukáš 10:19; 1.Jánov 4:4

1.ročný Biblický plán: Rímskym 8:1 – 17 & Žalm 68 – 69

2.ročný Biblický plán: Efezským 5:25 – 33 & Izaiáš 55