Čítanie z dňa:  4.09.2019
  Pastor Chris   

ZAPOJ SVOJE EMÓCIE

… Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. Eliáš bol človek podrobený utrpeniu ako vy. Ale horlivo sa modlil, aby nepršalo, a nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov (Jakub 5:16 – 17).


Niektorí ľudia sa roztržito modlia bez preukázania svojich emócií a to je jeden z dôvodov prečo sú ich modlitby neúčinné. Všimni si náš úvodný verš. Hovorí o tom ako sa Elijáš modlil s precíteným srdcom a v emotívnom štýle; bol ohľadne toho zanietený.

Mnohí si neuvedomujú, že je v poriadku prejaviť smerom k Pánovi emócie. Biblia uvádza „Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje ...“ (Žalm 2:4). Smiech je emócia. Radosť je emócia a Hospodin vyjadril svoju radosť (Sofoniáš 3:17). Je úplne v poriadku ak počas modlitby zameriaš svoju myseľ na Pána pritom ako štedro i vášnivo vyjadruješ svoju lásku.

Keď do modlitby zapojíš emócie, tvoj duch ostane nastavený tak aby zachytil Ducha Svätého. V tom okamihu tvoja myseľ vníma a smeruje k účele modlitby.

Rozpamätaj si čo hovorí Biblia „Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa“ (Izaiáš 26:3). Nauč svoju myseľ a emócie byť počas modlitby zamerané na Pána!

Ak tvoja myseľ počas modlitby zablúdi k iným veciam, vedome ju opäť naprav smerom k Pánovi ako aj samotný predmet modlitby. Na druhej strane, ak sa modlíš v jazykoch prípadne sa nemodlíš za konkrétny účel, stále môžeš uprieť svoju myseľ i emócie na Pána a nechať svojho ducha, alebo Ducha Svätého predniesť slová či myšlienky do tvojho povedomia.
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem za privilégium i česť modliť sa a dostávať odpovede. Dokonca aj teraz, je moja myseľ kompletne oddaná voči Tebe, moje myšlienky a slová sú zladené s tými Tvojimi v úpenlivej prosbe a uctievaní, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Samuelova 1:9 – 13; Jakub 5:16; 1.Korintským 14:14 – 15

1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 2:5 – 3:1 – 6 & Príslovia 14 – 15

2.ročný Biblický plán: Lukáš 20:39 – 47 & 1.Samuelova 23