Čítanie z dňa:  4.09.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

POZERAJ NA SEBA CEZ SLOVO

A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha (Rímskym 8:1 ROH).


V dnešnom otvárajúcom verši, nám Duch cez apoštola Pavla, nehovorí o existencii dvoch skupín: prvej kde, sa nachádzajú tí ktorí v Kristovi Ježišovi kráčajú podľa tela a tej druhej, kde pôsobia tí ktorí v Kristovi Ježišovi nekráčajú podľa tela. Taká nie je esencia Jeho komunikácie; skôr poskytuje obraz o tom kto reálne si.

Keď študuješ a pochopíš Nový Zákon, všimneš si niečo nazvané ako „princíp zrkadla“; Božie Slovo je zrkadlo. Z teba sa stáva to čo vidíš v Slove (2.Korintským 3:18). Nie je správne prečítať horný verš a začať sa domnievať ako nie si zbavený odsúdenia, prípadne ako stále „kráčaš v tele“ len preto, lebo niekedy pochybíš; nie!

Teraz si preštuduj deviaty verš z tej istej kapitoly; celé je to objasnené slovami „Vy však nie ste v tele, ale v Duchu, ak Duch Boží prebýva vo vás ...“ (Rímskym 8:9). Tu rozpráva Boh! Opis veriacich v Kristovi Ježišovi, ktorí nekráčajú podľa tela, ale v Duchu, odkazuje tým pádom na teba.

To znamená, že by si mal pozerať na seba cez Slovo. Teraz keď si znovuzrodený, niet odsúdenia pre teba. Keď to raz dokážeš pochopiť a budeš podľa toho žiť, nikdy viac nebudeš zápasiť s hriešnym návykom, zlými myšlienkami či skutkami tela. Biblia uvádza „Hriech totiž nebude panovať” (Rímskym 6:14); pozeraj na seba z tohto uhľa pohľadu, pretože tak ťa vidí Boh.

Hospodin vie, že ak dokážeš vidieť samého seba spôsobom akým ťa On vidí, budeš podľa toho aj konať. Akceptuj čím ťa Boh spravil – Jeho spravodlivosťou v Kristovi Ježišovi – a kráčaj v takom svetle. Sláva Bohu!
VYZNANIE


Som Božie dieťa s charakterom Boha v mojom duchu. Pred Bohom stojím ospravedlnený, bez pocitu viny, strachu, podradenosti či odsúdenia. Hriech nemá moc nado mnou a tak nemôžem byť zapletený do žiadneho jarma otroctva. Patrí mi vedomie o náture spravodlivosti a podľa toho aj kráčam. Sláva Bohu!


Rozšírené štúdium: Rímskym 6:11 – 15; Rímskym 8:2 – 4; Galatským 2:20 – 21

1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 2:5 – 3:1 – 6 & Príslovia 14 – 15

2.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 4:9 – 18 & Jeremiáš 22