Čítanie z dňa:  4.11.2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ŽIADNA DOVOLENKA OD ZÍSKAVANIA DUŠÍ

zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním (2.Timoteovi 4:2).


Počas kalendárneho roka je mnoho dovoleniek, ktoré si ľudia zvyčajne doprajú. Keď však príde na získavanie duší, tu nechodíme na žiadnu dovolenku. Satan nedovolenkuje a ničí životy ľudí stále; pekelne sa snaží a je podlý viac ako kedykoľvek predtým vo svojej snahe zastaviť ľudí aby počuli pravdu úžasného evanjelia. Avšak naša vášeň pre ich spásu je väčšia a mocnejšia.

Využi každú príležitosť akú máš k dispozícii na získanie duší a privedenie hriešnikov ku Kristovi. Nech sa počíta každý moment; maximalizuj svoj čas. Ty si Bohom určený agent spásy na obrátenie hriešnikov z temnoty do svetla a z moci satana k Bohu! Pamätaj si toto úžasné evanjelium požehnaného Hospodina bolo zverené do našej dôvery (1.Timoteovi 1:11). Preto ho musíme kázať s urgenciou a vášňou aká mu náleží. Samotná myšlienka toho, že my sme strážcami Jeho posolstva spásy je tak vznešená; je to čosi nad čím sa čudujú aj samotní anjeli. Také je naše volanie.

Ukazuje to ako veľmi nám Boh verí, pretože hodnota dôvery spočíva v zodpovednosti aká je zverená do rúk človeka. Dôveroval nám s tým najdôležitejším posolstvom a správou pre celý svet a pre každú generáciu: evanejelium Ježiša Krista. Aká je to požehnanie!

Nech každý deň vášnivo horí oheň evanjelia v tvojom srdci. Rozhodni sa bez ohľadu aké sú náklady, byť vpredu s propagovaním tohto učenia a dopravení stratených duší do Kráľovstva.

Jeho posolstvo, ktoré my nesieme má potenciu, je naplnené s božskou energiou pre záchranu a transformáciu životov ľudí. Preto káždý deň za dňom: „Káž slovo; buď pripravený v sezóne aj mimo sezóny; vyhreš, pokarhaj a vyzývaj s kompletnou trpezlivosťou a učením (2.Timoteovi 4:2 ang ESV).
MODLITBA


Som posilnený, nabitý energiou a povzbudený kázať evanjelium. Robím to horlivo, ťahám ľudí preč z temnoty aby som ich priviedol do kráľovstva svetla a úžasnej slobody synov Božích, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Rímskym 1:16 – 17; Matúš 28:19 – 20

1.ročný Biblický plán: Židom 4:1 – 13 & Jeremiáš 41 – 43

2.ročný Biblický plán: Ján 9:28 – 41 & 1.Kronická 4