Čítanie z dňa:  5.01.2018
  Pastor Chris   

NAŠE SPOLOČENSTVO S NÍM

Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom (1.Ján 1:3).


Spoločenstvo predstavuje jednotu. Znamená to zídenie / spojenie sa; úniu alebo zväzok. V kontexte s našim úvodným čítaním to predstavuje byť v rovnakej triede s Bohom. My (veriaci) sme prinesení do neoddeliteľnej jednoty s Otcom, Synom a Duchom Svätým. Niet divu keď nás Peter nazýva „Božím druhom“; aby sme mali účasť na božskej prirodzenosti (2.Peter 1:4).

Rovnaký život ako prúdi vo viniči (Ježišovi), tečie cez ratolesti (cirkev), pretože my sme jedny spolu s Ním. Toto je tá prekrásna vec ohľadne nášho Kresťanstva; naša jednota s Pánom. Pre tento dôvod Ježiš priešiel. Biblia hovorí „Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána“ (1.Korintským 1:9).

Akoby si mohol mať prázdne vrecká, byť bedák, alebo žiť obyčajným životom ak máš spoločenstvo s Hospodinom? Časť toho znamená, že ty si spoludedičom s Kristom! Všetko čo patrí Ježišovi Kristovi patrí takisto aj tebe, rovnakým spôsobom ako to má On. To sa nazýva milosť Ježiša Krista. Bol to On kto ťa priviedol do jednoty s Ním. Svet patrí tebe. Nažívaj a kráčaj s takýmto vedomím.

Nič proti tebe nemôže pracovať (stáť). Rímskym 8:28 uvádza „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro ...“ Nezáleží aké tmavé a pochmúrne veci môžu nastať, odkedy si v lige – partnerstve – s Monarchom vesmíru, zároveň si víťaz v Kristovi Ježišovi,. Kdekoľvek vo svete sa nachádzaš Boh to vie a zaujíma sa, Boh má starosť o teba a On má tiež na pamäti robiť pre teba dobro. Takéto myslenie zmení ako vníšam svet aj seba samého.
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem za privilégium byť v spoločenstve s Tebou, s Ježišom a s Duchom Svätým; môj život je kompletne vybudovaný! Svet patrí mne! Som neobmedzený; všetky veci sú moje v Kristovi. V mojom svete znázorňujem život a charakter Ducha, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 617; 2.Korintským 13:14; 2.Peter 1:3 – 4

1.ročný Biblický plán: Matúš 5:1 – 20; Genezis 12 – 14

2.ročný Biblický plán: Skutky 7:12 – 21; Nehemiáš 9