Čítanie z dňa:  5.01.2019
  Pastor Chris   

DÔVOD HODNÝ ŽIVOTA

Ale žiadna z týchto vecí mňou nehýbe, ani môj život nestojí za reč, len nech s radosťou dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej (Skutky 20:24 ang KJV).


Evanjelium znamená Božiu moc na spásu (Rímskym 1:16). Písmo prehlasuje ako neexistuje žiadna iná cesta. Musíš byť v tom razantný. Nájde sa mnoho skupín, ktoré sa vzdajú života na propagáciu svojho účelu. Mnohí z nás neveria v to čo títo ľudia konajú, ale aj tak sa obetujú svoj život pre účel o ktorom my vieme že nie je správny. Avšak náš účel je správny; ako veľa je potom hodný?

Keď som bol ešte mladý teeneger, rozhodol som sa pustiť celú do tejto veci lebo išlo niečo správne. Urobil som rozhodnutie, že nič na svete nie je dostatčne mocné zastaviť ma od toho; žiadne pozemské ponuky by ma nevyrušili od evanjelia. Tento účel je hodnotnejší ako život a nevadilo mi čo zo mňa bude keď budem kázať.

V tom čase som sa modlil „Pane, ak musím prejsť cez údolia, kopce či štíty sveta, nebudem mať miesto kam zložiť hlavu, netrápi ma to; toto evanjelium je cenné všetkého.“ Nerobilo to pre mňa rozdiel či som kázal tým najchudobnejším z najchudobnejších a žil medzi nimi a tak ich priviedol do svetla evanjelia; bol som pripravený!

Latka nebola nastavená vyššie ako je dnes. Preto vo svojej oddanosti voči evanjeliu, buď ako Pavola. Opäť si prečítaj jeho inšpirujúce rozhodnutie v našom úvodnom verši. Ty si ten jeden ktorému Boh so všetkým verí na záchranu životov ľudí. Zachrániť ich od pekla a niesť zakrvavený transparent Ježiša Krista po svete. To je jediná cesta.

Biblia ukazuje ako neexistuje žiadne iné meno pod nebom medzi ľuďmi ktorým musíme byť spasení (Skutky 4:12). Ak je to pravda a vďaka Bohu, že je to tak, potom je toho tak veľa v stávke. Všetko o našich životoch, všetko čo rozprávame a robíme by malo byť naplnené vášňou pre Krista a Jeho večné posolstvo spásy pre ľudstvo.
MODLITBA


Drahý Otče, ďakujem že ma počítaš za hodného a zveril si mi službu zmierenia. Ostávam neochvejný v mojom oddaní voči evanjeliu. S mocou Božej spravodlivosti robím dopad na ľudí, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 20:20 – 24; 1. Korintským 9:16 – 17

1.ročný Biblický plán: Židom 4:14 – 5:1 – 10 & Jeremiáš 44 – 47

2.ročný Biblický plán: Ján 10: